Cuộc tuyệt thực “Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức”

Đúng 8 giờ sáng thứ 3, ngày 7 tháng 6 năm 2016 giờ địa phương tại Nhà Quốc tế, Đại học xá Paris (Boulevard Jourdan), cuộc tuyệt thực “Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức” đã được tiến hành.

Là sự kiện do bốn nhà trí thức tại Pháp, Phạm Xuân Yêm (Paris), Đặng Xuân Thảo (Grenoble), Hà Dương Tường (Paris), André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian), khởi xướng, cuộc tuyệt thực diễn ra trong ngày 07/06, tức ngày cuối cùng Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Địa điểm được ấn định diễn ra sự kiện là Maison Internationale, Cité Universitaire, 17, Boulevard Jourdan, 75014 PARIS.

Dưới đây là một số hình ảnh được BBT BVN tổng hợp từ sự kiện:

clip_image002

Khẩu hiệu và cũng là tôn chỉ của cuộc tuyệt thực: “Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức”.

clip_image004

Yêu cầu “Trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam”

clip_image006

Ý nguyện “Đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức để đòi tự do cho anh”

clip_image008

Trọn một ngày tuyệt thực chia sẻ cùng nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức.

BBT BVN tổng hợp

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn