09/08/2016

Thư độc giả: Hậu Formosa sẽ bế tắc

(Cục ung bướu, không thể giải  quyết được)

Dư Kim Sơn

Chúng ta cứ tạm gác lại: Chuyện bồi thường 500 triệu hay 5 tỷ USD.

Chúng ta cứ tạm gác lại: Chuyện có khởi tố, hay không khởi tố.

Chúng ta cứ tạm gác lại: Chuyện bắt giam ai, hay ai không bị bắt.

Vấn đề chính hiện nay là:

1-Ngày mai FORMOSA đi vào hoạt động: Nếu vẫn cứ dùng công nghệ lọc thải và xả thải cũ, thì cá vẫn tiếp tục chết, biển vẫn tiếp tục bị ô nhiễm trầm trọng.

2-Nếu nhà nước Việt Nam buộc FORMOSA thay toàn bộ, thiết bị, công nghệ lọc và xả thải mới, với mục tiêu cuối cùng phải đảm bảo là cá không chết và biển không bị ô nhiễm thì điều này FORMOSA không thể làm nổi, vì càng làm càng lỗ vốn. FORMOSA chỉ còn cách tự động đóng cửa.

Các bạn cần phải biết: Trong khoáng vật có rất nhiều thành phần hóa học khác nhau. Trong luyện kim, người ta chỉ lấy ra được một chất nào đó mà người ta cần, còn lại là phế thải. Nếu tách các thành phần còn lại ra từng chất khác nhau, sau đó mới đưa ra môi trường, thì cũng đồng nghĩa với lỗ vốn. Vậy ông Chu Xuân Phàm, ông ấy nói cũng có lý đấy chứ: Chọn cá hay chọn thép.?

4-Nếu FORMOSA buộc phải đóng cửa, rất có thể FORMOSA sẽ kiện ngược lại nhà nước Việt Nam đòi bồi thường, vì trong tất các văn bản pháp lý, các ông đã đồng ý cho người ta xả thải theo quy trình công nghệ cũ, nay không thể đơn phương thay đổi được.

Vậy bạn nào có cao kiến gì để xử lý việc này, hãy viết nó lên mặt báo.

Thành Nam,

Dư Kim Sơn