Kỷ niệm 34 năm tham gia ICESCR và ICCPR

Nguyễn Quang A

Việt Nam tham gia các Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) và Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) vào ngày 24-9-1982. Việt Nam còn tham gia nhiều công ước quốc tế khác. Như thế Việt Nam có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp lý của các luật quốc tế này.

Ngay trước lễ kỷ niệm 34 năm, ngày 20-9-2016 chính quyền Việt Nam đã bỏ tù bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù, vi phạm trắng trợn hai luật quốc tế kể trên; ngày 22-9-2016 họ lại y án sơ thẩm đối với anh Basam Nguyễn Hữu Vinh (5 năm tù) và chị Thúy (3 năm tù) vi phạm vô cùng nghiêm trọng ICCPR. Chính quyền Việt Nam không được phép vi phạm luật quốc tế và Hiến pháp.

Hãy lên tiếng đòi chính quyền thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình được nêu trong các luật quốc tế và Hiến pháp bằng cách bãi bỏ tất cả các điều luật vi phạm các luật quốc tế và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị; sửa luật bầu cử đang vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và ICCPR sao cho phù hợp với các luật quốc tế mà Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ.

N.Q.A.

Nguồn: FB A Nguyen Quang

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn