16/10/2016

Siêu dự án Metro Line 3 phá hoại nghiêm trọng môi trường và công trình văn hóa Hà Nội

Blogger Le Dung Vova

https://www.youtube.com/watch?v=ueWqy83J5C8&app=desktop