16/10/2016

PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO KHÔNG CHO PHÉP CHÍNH QUYỀN CAN THIỆP VÀO HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

Nguyễn Gia Định

Văn thư số 7533/UBND-NC không đề cập đến việc “xử phạt hành chính”, nên về nguyên tắc, mọi cáo buộc để đưa đến yêu cầu trục xuất Linh mục Nam khỏi tỉnh Nghệ An, là vi phạm Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo.

Đồng thời các hành vi của ông Lê Xuân Đại còn vi phạm Điều 87.1.c “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” và khoản 1 Điều 122 “Tội vu khống” của Bộ luật hình sự.

Lm Le Ngoc Thanh (https://www.facebook.com/lmlengocthanh/posts/717579871724362?pnref=story.unseen-section)

clip_image002

clip_image004

clip_image006

Ông Lê Xuân Đại, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký thay Chủ tịch trên văn thư số 7533/UBND-NC, ngày 07-10-2016.

Trong đó, ông Đại yêu cầu “Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo, yêu cầu của ông Lê Xuân Đại và các cáo buộc trong văn thư số 7533/UBND-NC, cho thấy ông Lê Xuân Đại đã có dấu hiệu vi phạm Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra còn có thể xem xét trách nhiệm hình sự của ông Lê Xuân Đại về hành vi được quy định tại khoản 1 Điều 122 Bộ luật hình sự quy định về “Tội vu khống”; và khoản 1.c Điều 87 Bộ luật hình sự “Tội phá hoại chính sách đoàn kết”.

LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO TẠI BẤT KỲ CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO

Ông Hồ Ngọc Dũng, phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ký văn thư số 1488/UBND-NV, ngày 11-10-2016. Trong văn thư này cáo buộc Linh mục Đặng Hữu Nam đã giảng đạo tại các cuộc lễ ngoài giáo xứ Phú Yên, nhưng không xin phép chính quyền huyện Quỳnh Lưu.

Đây là một cáo buộc vi phạm pháp luật, vì Linh mục Đặng Hữu Nam được quyền giảng đạo, truyền đạo tại bất kỳ các cơ sở tôn giáo nào tại Việt Nam.

Đó là quy định tại Điều 3.7 và Điều 11.1 Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo.

“Điều 11.1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo”.

“Cơ sở tôn giáo” theo Điều 3.7 của Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo, được hiểu như sau: “Cơ sở tôn giáo là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước công nhận”.

Như vậy, Linh mục Đặng Hữu Nam chỉ có thể giới hạn hành vi “thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách”.

Linh mục Đặng Hữu Nam được pháp luật bảo hộ quyền “được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo” ở bất kỳ cơ sở tôn giáo nào đã được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Có lẽ cũng cần mở ngoặc nói thêm, Điều 11.1 này vẫn còn một điều rất vô lý: Nếu ai đó mời vị Linh mục đến nói về đạo cho gia đình người đó, tức khắc vị Linh mục ấy vi phạm luật vì truyền đạo ngoài cơ sở được nhà nước công nhận.

Thế nhưng khi nhà chức trách xử phạt vị Linh mục ấy, thì lập tức hành vi xử phạt này sẽ là dấu hiệu vi hiến, vì Điều 24 của Hiến pháp bảo hộ mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không ai được xâm phạm tự do tôn giáo.

Các hành vi cản trở Linh mục Đặng Hữu Nam thực hiện các quyền giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo… như các nội dung trong văn bản số 1553 ngày 7-10-2016 của UBND tỉnh Nghệ An, văn bản 1488 ngày 11-10-2016 của UBND huyện Quỳnh Lưu là dấu hiệu hành vi vi phạm Bộ Luật hình sự, Điều 87.1.c của “Tội phá hoại chính sách đoàn kết”: “c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội”.

KHÔNG THỂ TRỤC XUẤT LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM KHỎI TỈNH NGHỆ AN

Chính quyền cấp tỉnh cũng đưa ra văn bản cáo buộc Linh mục Đặng Hữu Nam, và những cáo buộc này cũng công khai thách thức pháp luật.

Trong văn thư số 7533/UBND-NC, ông Lê Xuân Đại đã vu khống Linh mục Đặng Hữu Nam đủ thứ điều, mà từng điều một trong đó, người dân thấy rằng những việc Linh mục Nam đã làm là giúp người dân hiểu đúng bản chất sự thật đang diễn ra tại Nghệ An, nhất là Formosa.

Linh mục Nam đã hành động vì những người dân bị thất nghiệp, bị bệnh tật, bị thất học vì đại nạn ô nhiễm biển do Formosa và quan chức từ tỉnh đến trung ương gây ra.

Linh mục Nam đã bị nhà cầm quyền nâng cao thành mục tiêu để đổ mọi tội lỗi từ chính sách sai lầm đến tình trạng tham ô của nhà cầm quyền; từ tình trạng bế tắc không biết giải quyết Formosa ra sao, cho đến chuyện người dân không tiếp tục chấp nhận để nhà cầm quyền duy trì những sai lầm nghiêm trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy quốc gia, an sinh quốc dân tại tỉnh Nghệ An.

Nhân danh chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Lê Xuân Đại yêu cầu: “Cụ Giám Mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Tức là yêu cầu trục xuất Linh mục Nam khỏi tỉnh Nghệ An.

Văn thư số 7533/UBND-NC không đề cập đến việc “xử phạt hành chính”, nên về nguyên tắc, mọi cáo buộc để đưa đến yêu cầu trục xuất Linh mục Nam khỏi tỉnh Nghệ An, là vi phạm Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo.

Đồng thời các hành vi của ông Lê Xuân Đại còn vi phạm Điều 87.1.c “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” và khoản 1 Điều 122 “Tội vu khống” của Bộ luật hình sự.

YÊU CẦU ÔNG BÍ THƯ NGHỆ AN GƯƠNG MẪU

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TƯ đã bế mạc sáng nay sau 6 ngày làm việc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi “Từng đồng chí ủy viên TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết”.

Bí thư Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh cần sớm trả lời vì sao đã để chính quyền tỉnh Nghệ An có những văn bản đi ngược lại với hệ thống pháp luật Việt Nam?

N.G.Đ.

Nguồn: https://www.facebook.com/saigonposts/posts/1197046163705536