27/02/2017

Thông báo của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng

Một tháng sau ngày mất của Luật gia Lê Hiếu Đằng, ngày 10-2-2014 “Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng” được thành lập. Tôn chỉ mục đích của Câu Lạc Bộ là để các thành viên thường xuyên gặp gỡ, tưởng nhớ đến Luật gia Lê Hiếu Đằng, giúp đỡ nhau trong công việc sinh sống làm ăn, tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền Đất Nước, chống thế lực bành trướng, phản biện, xây dựng xã hội Dân Chủ, bảo vệ môi trường, hội thảo khoa học, v.v.

Tại cuộc gặp mắt đầu tiên đó, mọi người đề nghị ông Huỳnh Tấn Mẫm nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 75 làm Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ. Sau một thời gian, do áp lực công việc của một bác sĩ và điều kiện sức khỏe, ông Huỳnh Tấn Mẫm bàn giao công việc điều hành Câu Lạc Bộ cho ông Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP HCM làm Chủ nhiệm, ông Lê Công Giàu là Phó Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ.

Ngày 19-2- 2017 vừa qua, sau ba năm hoạt động, Câu Lạc Bộ đã họp lại, đánh giá tình hình hoạt động và nhất trí đi đến nhận định: Các hoạt động của Câu Lạc Bộ đã tuân thủ tôn chỉ mục đích đề ra lúc thành lập, tín nhiệm cao hai anh Huỳnh Tấn Mẫm và Huỳnh Kim Báu. Nay do sức khỏe rất suy giảm, anh Huỳnh Kim Báu xin được rút lui chức danh chủ nhiệm Câu Lạc Bộ. Toàn thể các thành viên Câu Lạc Bộ có mặt (ngày 19-2-2017) đã chấp nhận đề nghị của anh Huỳnh Kim Báu và bầu ra ban chủ nhiệm mới.

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM MỚI

1. Ông Huỳnh Kim Báu – Chủ nhiệm danh dự

2. Ông Lê Thân, nguyên Tổng Thư ký Lực lượng nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ Dân Chủ Đà Lạt năm 1966 – Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng

3. Nhà báo Lê Phú Khải – Ủy viên

4. Nhà báo Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh) – Ủy viên

5. Ông Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM – Ủy viên

6. Nhà báo Kha Lương Ngãi – Ủy viên

7. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh – Ủy viên

8. Kỹ sư Tô Lê Sơn – Ủy viên

TP HCM, ngày 26-02-2017

Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng

Lê Thân