18/06/2017

Video Cụ Kình lần đầu lên tiếng về vụ khởi tố người dân Đồng Tâm