06/08/2017

Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói về chuyến đi Đài Loan

Phần I

Video

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với BBC về lý do chuyến đi Đài Loan của ngài và phái đoàn tháp tùng vào thượng tuần tháng 8/2017.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 05 tháng Tám, vị Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh nói:

"Chúng tôi đang trong chuyến công tác để giải quyết vấn đề Formosa, hay đúng hơn tìm cách để đem lại 'Công lý, Hòa bình' cũng như là Công bằng cho các nạn nhân ở Formosa.

Chúng tôi đang trong chuyến công tác để giải quyết vấn đề Formosa, hay đúng hơn tìm cách để đem lại 'Công lý, Hòa bình' cũng như là Công bằng cho các nạn nhân ở Formosa - Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp

"Chính vì vậy chúng tôi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, rồi từ Hoa Kỳ về đây và tại Đài Loan này, chúng tôi cũng có đưa kiến nghị lên bà Tổng thống đồng thời cũng tổ chức buổi họp báo... đã biết.

"Đồng thời, trong thời gian vừa qua, ở đây chúng tôi cũng đã có những buổi làm việc với các Luật sư, nhất là những Luật sư đã và đang giúp cho người dân... (ở ̣địa phương) kiện Công ty Formosa, vì công ty Formosa đang gây nên thảm họa môi trường.

"Và thảm họa môi trường đó đang gây ra bệnh ung thư cho một vài nơi xung quanh công ty đó (Formosa ở Đài Loan).

"Chiều nay chúng tôi vừa trên đường về, vừa đi thăm lại công ty và các làng xung quanh công ty đó và họ đang đứng ra để khiếu kiện công ty Formosa", Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp nói với BBC.

Phần II

Video

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói về việc ông trực tiếp tới Đài Loan để mục kích cách thức làm ăn của Formosa tại đây.

Trong phần hai của cuộc phỏng vấn với BBC hôm 05/8, Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh đưa ra nhận xét về cung cách của doanh nghiệp này làm ăn ở chính Đài Loan, ông nói:

"Cách làm ăn của Formosa ở Trung Quốc còn tệ hơn cách làm ăn của Formosa tại Hà Tĩnh, vì cách của họ chỉ đặt nặng yếu tố kinh tế, mà không có thêm yếu tố xã hội, nhân bản và môi trường.

Cách làm ăn của Formosa ở Trung Quốc còn tệ hơn cách làm ăn của Formosa tại Hà Tĩnh, vì cách của họ chỉ đặt nặng yếu tố kinh tế, mà không có thêm yếu tố xã hội, nhân bản và môi trường - Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

"Chính vì vậy ở Đài Loan đã xảy ra thảm họa đó, số người chết vì ung thư trong vụ khiếu kiện đã nêu rõ".

Và liên hệ với vụ thảm họa môi trường ở Việt Nam hơn một năm về trước, Giám mục nói:

"Ở Việt Nam cũng vậy, công ty trong cơ xưởng lớn ở Formosa giao cho công ty nhỏ ở Trung Quốc, cách làm ăn chỉ nghĩ đến lợi nhuận, chính vì vậy kỹ thuật của họ lạc hậu, vì thế không đưa đến chỗ cô đọng lại những chất thải đó... mà thải thẳng ra biển. Mối tương quan của họ là mối tương quan cũ, thành ra cách làm ăn cũ, máy móc cũ, phương pháp cũ.

"Chính vì vậy gây ra thảm họa môi trường và những cách làm ăn đó cuối cùng gây xung đột xã hội nhiều hơn, rất nhiều lần sẽ bị đắt đỏ hơn vì phải đền bù vì khiếu kiện", vị chủ chăn đứng đầu toàn Giáo phận Vinh nói với BBC.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/media-40836780http://www.bbc.com/vietnamese/media-40838540