03/09/2017

HÃY TÔN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH CỦA GS TƯƠNG LAI

Nguyễn Quang A

Tôi không tán thành chủ trương quay lại Đảng Lao động và tư tưởng HCM của GS Tương Lại, nhưng tôi tôn trọng và hoan nghênh quyết định của ông (nhất là quyết định cắt đứt quan hệ với ĐCSVN).

1) những ai đấu tranh cho dân chủ, quyền con người nhất thiết phải hành xử như vậy (ngược lại thì có mâu thuẫn nội tại).

2) trong ĐCSVN còn có nhiều người nghĩ giống GS Tương Lai và nếu họ đều nghĩ và làm như ông thì sẽ có thể có 2 đảng (lao động và cộng sản) còn tốt hơn là chỉ có 1 đảng, chí ít cũng nên ủng hộ mầm mống này của đa nguyên chính trị.

3) Cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ khó khăn, gian khổ và cần rất nhiều loại người (có thể rất khác về tư duy với bản thân chúng ta) tham gia; cần đến tình đoàn kết hơn là sự chia rẽ, dè bĩu lẫn nhau.

N.Q.A.