Tự diễn biến, tự chuyển hoá là quy luật tự nhiên của đời sống xã hội

Trần Đình Sử

Một bài nghị luận của GS Trần Đình Sử, rất đáng cho chúng ta suy ngẫm!

GS Nguyễn Đăng Hưng

ĐCS hiện nay so với ĐLĐ VN đã tự diễn biến, tự chuyển hóa khá nhiều, nhờ đó mới tồn tại đến ngày nay. Nhưng có một điều không bao giờ họ thay đổi: giữ vững tư tưởng của Mao coi trí thức là "cục phân", nên ý kiến phản biện của trí thức, kể cả trí thức do CS đào tạo, không bao giờ được LĐ của ĐCS lắng nghe.

Lun Vu Tuyet

Cứ hỏi anh Tổng Trọng Tiến sĩ lý luận Mác Lê, giải thích cụ thể kinh tế thị trường định hướng XHCN mặt mũi nó như thế nào? Tất cả đều là bịp bợm. Làm gì có CNXH, thực tế cuộc sống và lịch sử đã chứng minh cụ thể nó đã bị sụp đổ tan tành trên thế giới. ĐỪNG CÓ BỊP. Mọi người không ngủ mê để tin những điều dối trá ấy.

Nguyễn Duy Trung

Quan sát đời sống nước ta từ năm 86 đến nay đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá: từ khoán 10, bù giá vào lương, tự cứu, cởi trói, hội nhập quốc tế, giao lưu đa phương... đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá cả. Và tự diễn biến tạo nên cơ hội đổi mới cho đất nước.

Mấy chục năm qua mọi người đều tự diễn biến và tự chuyển hoá, xã hội cũng thế, đảng cũng thế. Không thể dừng chuyển hoá và diễn biến được. Diễn biến có thể tốt, như dân chủ, tự do, có thể xấu như tham những, chuyên quyền. Phát huy cái tốt, cái mới, ngăn cản cái xấu. Cuộc diễn biến sẽ có thể đem lại một đất nước mới, đảng mới, có nhiều thời cơ mới. Tôi mong xã hội diễn biến theo hướng dân chủ, tiến bộ, chống độc quyền, chống tham nhũng.

Nghĩa là chỉ huy kinh tế bằng kế hoạch hoá là chủ quan và không tưởng. Đem nguyên tắc kế hoạch hoá mà chỉ huy kinh tế thị trường chẳng những trói buộc KTTT, khiến nó không hoạt động bình thường, mà còn bị nó chi phối làm thất thoạt tiền của.

Nguyên tắc kế hoạch hoá chỉ là cái cớ để lập ra các dự án nhằm tham nhũng lớn, biến các doanh nghiệp nhà nước thành con bò để cho nhóm lợi ích vắt sữa. Nhưng mặt khác lại không biết quản lí đất nước theo thị trường. Trên thực tế nhà nước không quản lí được gì hết: từ đất đai đến tài nguyên, từ rừng đến biển, từ bất động sản đến các sản phẩm như muối, đường, thép...

Sự bất tương thông giữa nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa là cội nguồn gây ra tất cả mọi yếu kém của đất nước, khiến nó ngày càng lạc hậu, tụt hậu so với tất cả các nước vốn kém thua ta, khiến cho nước ta không thể phát triển. Cần suy nghĩ thực tế để đưa đất nước tiến lên.

T.Đ.S.

Nguồn: https://www.facebook.com/nguyenxuan.dien.1/posts/1085963074839966?pnref=story

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn