30/11/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng thanh tra chính phủ lật lại những sai trái ở Ciputra thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm bí thư thành uỷ Hà Nội

Bản thông báo “Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo QĐ 123/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội” được Phó Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ký ngày 22/11/2017 cho thấy sai phạm về tài chính rất lớn, số tiền thất thoát là khổng lồ (con số lấy tròn theo bảng kết luận là 1562 tỷ đồng). Sai phạm là vào thời hai ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Quang Nghị, và Thanh tra chính phủ Kiến nghị giao việc xử lý trách nhiệm cho UBND Hà Nội tổ chức kiểm điểm. Điều này đúng về mặt hình thức (Thanh tra Chính phủ chỉ kiểm điểm về chính quyền), nhưng liệu UBND Hà Nội có thể kiểm điểm Bí thư Hà Nội không (trách nhiệm người đứng đầu)? Hỏi tức là trả lời. Do đó, lạc quan lắm thì cũng chỉ có thể xem Kết luận thanh tra này mới là khởi đầu cho các bước tiếp theo, thực sự sờ gáy các bí thư chịu trách nhiệm qua các thời kỳ.

Bauxite Việt Nam

Thông báo Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo QĐ 123/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 22/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2923/TB-TTCP về việc quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo QĐ 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2002-2014.

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản pdf đính kèm:

Nguồn: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KetLuanThanhTra/View_Detail.aspx?ItemId=95