Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Bái biệt đại ca Phạm Toàn

Kính gửi gia đình đại ca Phạm Toàn

Thân gửi chị Hải và mọi cộng sự của Cánh Buồm

Tôi, Phùng Liên Đoàn, 79 tuổi, đã hân hạnh được làm bạn với đại ca Phạm Toàn trong 10 năm qua, trước là qua BauxiteVN, sau là qua Cánh Buồm. Tuy chưa hề gặp mặt nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi với đại ca vì lý tưởng và ý tưởng tương đồng.

Mới cách đây 4 tháng ông thân sinh của tôi 102 tuổi cũng qua đời trong tình trạng nhục thể suy tàn nhưng trí tuệ còn rất minh mẫn tới giờ chót. Chúng tôi làm lễ nghiêm trang, giản dị và thanh thản như đời sống của cụ. Hỏa táng thực hiện ngay sau tang lễ, và bình tro thì tôi còn hiện giữ trên bàn thờ ngay cạnh bàn giấy tôi đang ngồi. Chúng tôi thông báo không nhận phúng điếu, vòng hoa... nhưng nếu có ai đem gì tới cùng với lòng thành thì chúng tôi cúng dường toàn thể tại Trúc Lâm Thiền Viện.

Ông thân tôi và tôi rất ủng hộ lý tưởng và việc làm của đại ca Phạm Toàn cùng toàn thể cộng sự. Chúng tôi đã đọc các sản phẩm trí tuệ quí hóa của Cánh Buồm đại ca để lại mà chắc chắn các cộng sự cũng đã góp phần và sẽ còn tiếp tục. Tôi long trọng tuyên bố sẽ tiếp tục tiếp tay với quí vị cộng sự đó, một điều mà đại ca Phạm Toàn và ông thân sinh tôi chắc cũng vui lòng.

Đại ca Phạm Toàn ra đi là một mất mát cho tất cả chúng ta; vì thế tôi chia sẻ sự mất mát này với mọi người và với chính tôi.

Kính thư,

Phùng Liên Đoàn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn