ĐÁNH HỘI ĐỒNG?

Đinh Đức Long

Bản tin thời sự của VTV1 lúc 19h hôm nay có phần “bệnh công thần” với mục đích tấn công trực diện, lên án tướng Lê Mã Lương và giáo sư Chu Hảo.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và văn bản

Một lực lượng áp đảo gồm nhiều thành phần, từ các vị tướng lĩnh cũng được gọi là “anh hùng “và quan chức đều đã về hưu, chỉ duy nhất tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là còn đương nhiệm thôi, tất cả đều kết án tướng Lương là “kích động”, giáo sư Chu Hảo là vi phạm điều lệ đảng...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Thành phần “đấu tố” thì được nói thoải mái, phát hình rõ ràng, nhưng họ đều sợ không dám nhắc tới tên của thiếu tướng, anh hùng Lê Mã Lương, cho dù ai cũng biết, còn hình tướng Lương lại bị làm nhoè đi, không thể nhận ra trên màn hình TV, cũng không phát lại cho mọi người biết là tướng Lương “kích động” ra sao?

Trong hình ảnh có thể có: màn hình

Hình ảnh của giáo sư Chu Hảo thì bị làm cho xiêu vẹo, méo mó một cách có chủ đích.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Phải chăng đây là phiên bản “cải cách ruộng đất” thời buổi 4.0 của thế kỷ 21, được cho là thời đại “rực rỡ nhất” trong lịch sử dân tộc?

Hình tướng Lương tuy bị làm nhoè đi trên VTV1 của Đảng, nhưng lại tỏa sáng và khắc sâu trong tâm khảm của mọi người dân Việt Nam yêu nước.

Sài Gòn, 20h08 ngày 20 tháng 10 năm 2019

Đ.Đ.L.

Nguồn: FB Đinh Đức Long

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn