Thiên đàng và Địa ngục

(Câu đối tiễn những oan hồn trong chiếc Container đông lạnh)

39 người nghẹt thở đi tìm đường sống lại đi vào cõi chết một cách bi thảm đầy tính tra tấn dã man, chết dần từng phút không thể kêu cứu ra ngoài. Mà hầu hết là người Việt mình! Thế giới nghe lời Trà My ai cũng trào nước mắt, cụ Nguyễn Đình Cống mới hỏi “Sao Quốc hội lại im?”. Xin nén đau thương thành hai Câu đối tiễn nhau trong nước mắt và căm giận.

Hà Sĩ Phu

vieng oan hon

CÂU ĐỐI  1:

      * Chủ nghĩa đây, đường tới Thiên đàng,

                                               sao bỗng chốc rủ nhau quyết tử?

* Thùng lạnh ấy, lối vào Địa ngục,

                                               lại liều mình tính cuộc mưu sinh?

CÂU ĐỐI  2:

* Đáy Địa ngục “thùng nhân” cất tiếng,

                                   thế gian bao nước mắt, khóc PHÂN LY!

* Cửa Thiên đàng “Quốc hội” lặng câm,

                                    dân tộc một lời nguyền, thề VĨNH BIỆT!

H.S.P.

(30/10/2019)

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn