Thư giãn Chủ nhật - Bi kịch lớn!

Phạm Đình Trọng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

Khẩu trang phát cho đại biểu dự đại hội đảng cơ sở là lá cờ cộng sản. Khẩu trang đỏ có hình búa liềm vàng rất to.

Hình ảnh cụ thể: Tất cả đại biểu đều bị lá cờ đảng bịt mồm!

Hình ảnh khái quát: Trong xã hội cộng sản, mọi người đều bị đảng bịt mồm!

Khẩu trang không phải vật dụng xài lâu dài. Xài một lần vài giờ phải vất sọt rác. 

Lại có thêm một hình ảnh khái quát: Đảng Cộng sản trong sọt rác thời đại!

Đảng bịt mồm dân, đảng bị ném vào sọt rác thời đại vẫn dẫn dắt dân tộc Việt Nam trong kỉ nguyên văn minh tin học.

Bi kịch lớn của dân tộc Việt Nam.

P.Đ.T.

Nguồn:  FB Phạm Đình Trọng

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn