14/02/2010

Chúc Mừng Năm Mới


Kính báo: Bauxite Việt Nam quyết định nghỉ Tết Canh Dần trong 4 ngày, từ mồng 2 Tết AL đến mồng 6 Tết AL, tức 15-2-2010 đến 19-2-2010. Hẹn gặp lại bạn đọc trong ngày mồng 7 Tết AL (20-2-2010), tức ngày hạ điền, ngày mà xưa kia các vị vua hiền đặt đường cày đầu tiên trên một thửa ruộng gần Kinh đô. Hy vọng "đường cày" của các minh quân đời nay sẽ là tín hiệu TỐT LÀNH cho đời sống cư dân mạng - Bauxite Việt Nam.