13/07/2010

Tăng trưởng Nhà nước và tăng trưởng Gia đình

KS Vi Toàn Nghĩa

image Là người dân Việt ai chẳng tự hào khi thế giới đang khủng hoảng thế mà VIỆT NAM  vẫn tăng trưởng dương - đây là thành công của sự lãnh đạo của Đảng, sự nhạy bén của Nhà nước, sự phấn đấu vô cùng mẫn cán của các đồng chí lãnh đạo.
Thế giới rất cảm phục và công nhận.

Tăng trưởng tức là phát triển dương - hôm nay hơn hôm qua, ngày mai sẽ hơn hôm nay về tất cả mọi mặt.

Các bác lãnh đạo của chúng tôi đang RẤT TỰ HÀO VỀ THÀNH TÍCH NÀY. Tôi chỉ xin các bác xem lại sách về giai đoạn phát triển tiền tư bản. Tư bản của ta vừa được các bác cởi trói cho ít hôm, đáng ra giai đoạn này mức tăng trưởng phải gấp 10 thế nếu như sau 1975 các bác không "tàn sát" họ (tham khảo bài phỏng vấn ông Nguyễn Duy Niên của nhà báo Đoan Trang).

Những năm đó với quan điểm "ai có tiền, có của cải đều là kẻ thù" các bác đã tự phá đi những nền móng sản xuất tiền tư bản đáng ra là của chung của dân tộc.

Không bàn về vĩ mô, hãy xem về vi mô đời sống dân VIỆT mình:

TĂNG TRƯỞNG: hôm qua mớ rau muống bốn người ăn 2000 đ. Hôm nay tăng 5000 đ - đành phải nhặt già hơn và phải chia làm hai bữa.

TĂNG TRƯỞNG: muốn gửi cháu bé vào mẫu giáo phải thức hai đêm trắng đánh nhau mới nhận được phần.

TĂNG TRƯỞNG: học phí các cháu chuẩn bị tăng lên năm lần (500% là tăng trưởng cho ngành giáo dục).

TĂNG TRƯỞNG: tiền viện phí chuẩn bị tăng lên 10 lần (1000% cho tăng trưởng y tế).

TĂNG TRƯỞNG: tiền điện sẽ lên trước hẹn của Quốc hội (chưa biết giá cụ thể nên chưa tính được bao nhiêu phần trăm tăng trưởng cho ngành điện).

...

Sẽ còn nhiều chỉ tiêu tăng trưởng nữa để cho các bác tự hào nhưng người dân Việt chỉ biết tăng trưởng của đất nước qua từng ngày đi chợ, qua từng tháng đóng học phí cho con, qua những ngày ốm đau bệnh tật trả tiền viện phí. Rõ ràng tăng trưởng Nhà nước khác tăng trưởng Gia đình.

Nên người dân Việt nghe các bác lãnh đạo tuyên bố, tuyên xưng trên diễn đàn thì chỉ cười ruồi mà không thấy lòng thiết tha với “niềm tự hào to lớn” của các bác, trái lại lòng thêm tràn ngập một nỗi lo. Con số của các bác hô lên càng lớn thì nỗi lo càng dầu sôi lửa bỏng.

VTN

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập