14/07/2010

Thông báo của một bạn đọc

BVN nhận được thông báo ngắn dưới đây của một bạn đọc ký tên Người đưa tin, xét thấy tuy ngắn nhưng lượng thông tin không vì thế mà kém phần bổ ích, vậy xin đăng lên để bạn đọc rộng đường dư luận.

Bauxite Việt Nam

image

 

Xin thông báo đến Bô-xít. Ngày thứ hai, 12-7-2010, người tinh ý sẽ thấy trên các báo "lề phải" đột nhiên im ắng vụ Vinashin và Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang. Nguyên do, có lệnh cấm đăng các nội dung trong thông báo ngày 5-7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, họp kỳ thứ 32, xem xét, kết luận hơn 45 vụ việc, trong đó có vụ Vinashin và Nguyễn Trường Tô ở tỉnh Hà Giang. Lệnh cấm này được truyền đạt bằng cách gọi điện thoại từ một số bộ ngành tới lãnh đạo của các phương tiện truyền thông, chứ không có văn bản giấy tờ, cũng không tổ chức họp báo.

Đồng thời, cũng trong ngày 12-7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN có văn bản thông báo về việc tiếp tục xem xét, xử lý đối với ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vinashin. Đó là quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định tại khoản 1, Điều 32, Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị - Khoản này nêu rõ: “ Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật xem xét”.

Dường như đang có cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các phe phái.

Khuyết danh