12/09/2010

Ầm ầm sóng dậy Trường Sa – Hoàng Sa

 

(hợp xướng)

Lời thơ: Bùi Minh Quốc

Phổ nhạc: Nguyễn Văn Chính

Phối hợp xướng và dàn nhạc: Nguyễn Hữu Phước

Thể hiện: Dàn hợp xướng Khoa Âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang