28/04/2011

Kính báo

Trên trang The Manila Times.net khi đăng lần đầu tiên bài “Bảo vệ quyền lợi của Philippines ở Reed Bank” có ghi rõ tên hai tác giả là Dương Danh Huy và Lê Minh Phiếu. Căn cứ vào đó, ông Đinh Kim Phúc viết bài “Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) là của Philippines hay của Dương Danh Huy và Lê Minh Phiếu?” gửi đến BVN. Với tinh thần tôn trọng những tiếng nói khác biệt nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề chủ quyền quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, chúng tôi đã cho đăng bài này lên mạng vào ngày 26-4-2011 (http://boxitvn.blogspot.com/2011/04/bai-co-rong-reed-bank-la-cua.html). Tuy nhiên, sau đó The Manila Times.net rút tên Lê Minh Phiếu trong bài đã dẫn mà không có một ghi chú gì.

Gần đây BVN có nhận được thư của ông Lê Minh Phiếu, khẳng định việc ghi tên ông là đồng tác giả với ông Dương Danh Huy, là do nhầm lẫn của The Manila Times.net. Vậy xin kính báo để độc giả rõ.

Bauxite Việt Nam