02/05/2011

Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 6 – 7

Ngọc Thu dịch

Thảo luận giữa Lưu Thiếu Kỳ và Lê Duẩn

CWIHP (Cold War International History Project – Đề án Lịch sử Quốc tế về Chiến tranh Lạnh)

08-04-1965

Mô tả: Trung Quốc cung cấp dịch vụ quân sự cho Việt Nam với điều kiện Việt Nam mời họ trước. Việt Nam chấp nhận.

Lê Duẩn: Chúng tôi muốn có một số phi công tình nguyện, lính tình nguyện... và các tình nguyện viên khác, gồm cả các đơn vị kỹ thuật cầu đường.

Lưu Thiếu Kỳ: Chính sách của chúng tôi là, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ các ông. Chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ điều gì các ông cần và chúng tôi đang ở trong vị thế cung cấp ... Nếu các ông không mời chúng tôi, chúng tôi sẽ không đến, và nếu các ông mời một đơn vị quân đội của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đơn vị đó tới các ông.  Thế chủ động ​​sẽ hoàn toàn thuộc về các ông.

Lê Duẩn: Chúng tôi muốn các phi công tình nguyện Trung Quốc giữ vai trò ở bốn khía cạnh: (1) hạn chế các vụ đánh bom của Mỹ vào các khu vực phía Nam vĩ tuyến 19 hoặc 20; (2) bảo vệ sự an toàn cho Hà Nội,;(3) bảo vệ một số đường giao thông chính; và (4) nâng cao tinh thần nhân dân Việt Nam.

Ghi chú:

1. Cùng ngày, Bắc Việt ban hành thể thức bốn điểm hòa bình để đáp lại tuyên bố của Tổng thống Johnson sẵn sàng cho "các cuộc thảo luận vô điều kiện".

N.T.

Dịch từ: Wilsoncenter.org

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hoàng Văn Hoan

CWIHP (Cold War International History Project – Đề án Lịch sử Quốc tế về Chiến tranh Lạnh)

16-07-1965
Mô tả: Mao Trạch Đông khuyên Hoàng Văn Hoan leo thang [chiến tranh] mà không cần do dự, khi chiến tranh đã bắt đầu như thế.

Mao Trạch Đông: ... Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào Hiệp Định Genève, nhưng kẻ thù đã không tôn trọng. Sau khi các ông tập hợp quân đội, họ bắt đầu giết người. Họ giết người ở miền Nam để dạy cho những người này một bài học. Lúc đầu, phương châm của chúng ta chủ yếu là đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự chỉ là thứ yếu. Sau đó, đấu tranh chính trị và quân sự như nhau. Và sau này là đấu tranh quân sự sẽ là chính, đấu tranh chính trị sẽ hỗ trợ cho đấu tranh quân sự. Do vậy, chúng ta cũng leo thang từng bước.

Lúc đầu, chúng ta tiêu diệt một Trung đội và sau đó một Đại đội. Sau đó chúng ta tiêu diệt một Tiểu đoàn và một hoặc hai Trung đoàn. Bằng cách đó, chúng ta có thể tiêu diệt 4-5 Tiểu đoàn trong mỗi chiến dịch. Chúng ta nên leo thang và chúng ta nên biết leo thang từng bước bằng cách nào.

Ghi chú:

1. Hoàng Văn Hoan đứng đầu đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Việt tới Trung Quốc.

N.T.

Dịch từ: Wilsoncenter.org

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN