15/07/2011

Báo cáo Quốc hội tình hình Biển Đông tại kỳ họp tuần tới

P.Thảo

clip_image001  
Tình hình biển Đông đang được dư luận xã hội, nhân dân cả nước rất quan tâm  

Dân trí) - Chương trình kỳ họp đầu tiên của QH khóa XIII khai mạc tuần tới được bổ sung báo cáo về những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông. Nội dung này được bố trí thêm vì đang được dư luận xã hội và nhân dân cả nước rất quan tâm.

Buổi làm việc cuối cùng của UB Thường vụ khóa XII sáng nay đã thông qua chương trình kỳ họp đầu tiên QH khóa mới, bắt đầu từ 21/7 (thứ 5 tuần tới). 

Theo báo cáo của Văn phòng QH, sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp về nội dung làm việc, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo, nhất là những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông.

Tuy nhiên, bản báo cáo của Chính phủ sẽ được gửi để Đại biểu tự nghiên cứu, không đưa ra thảo luận tại hội trường.

Một nội dung khác UB Thường vụ thống nhất bổ sung là trình QH xem xét thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Chương trình dự kiến bố trí thêm nửa ngày để QH nghe và thảo luận về nội dung này.

Phần lớn thời lượng 14,5 ngày làm việc dự kiến của kỳ họp thứ nhất để QH quyết định vấn đề nhân sự cấp cao, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Nội dung thảo luận nhân sự Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch cũng như việc bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu QH sẽ được rút ngắn tối đa vì nhiều cơ cấu cứng đã được chuẩn bị từ khi lựa chọn ứng cử viên đại biểu QH.

Dự kiến QH dành trọn ngày 24/7 để bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ được quyết định trong ngày 26/7.

Vì tình hình kinh tế xã hội đang diễn biến phức tạp, khó khăn, kỳ họp đầu tiên QH khóa mới dành thêm 0,5 ngày để thảo luận nội dung này tại hội trường. Nội dung thảo luận tập trung vào những khó khăn, các giải pháp tháo gỡ để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Đề xuất miễn, giảm, giãn thuế của Chính phủ cũng sẽ được xem xét quyết định bằng một Nghị quyết riêng tại kỳ họp này.

P.T.

Nguồn: dantri.com.vn