03/08/2011

Gửi tặng Hà Vũ

Đoàn Nam Sinh

Lại có một phiên Tòa,

Phúc thẩm cho một phiên Toà

quái dị.

Không ai là bên nguyên,

Chỉ một mình em bên bị.

 

Không ai là người bị hại.

Không ai được chút lợi gì.

Không đồng phạm - chủ mưu - bè phái.

Không cớ gì vẫn đóng cũi lôi đi.

 

Ôi, tội nghiệp,

Hai cái bao cao su bị dè bỉu đê hèn,

Đã không thể xộc vào chỗ riêng trái phép,

Sao không chuyển cục Hình xét nghiệm ADN ?

 

Giam giữ điều tra khởi tố,...

Nhân danh lợi ích mọi người.

Trong lúc ấy,

Tổ quốc ta đang mất dần lãnh thổ,

Mất thương trường, mất bạn, mất tương lai.

 

Ai cũng đợi xem có gì bí mật,

Có chuyện gì khuất tất lắm đâu đây.

Nhưng chỉ có những thông tin, những điều ai cũng biết,

Chẳng thấy nhận tiền hàng, làm mật thám tay sai.

 

Độc lập, Hòa bình, Trung lập, Dân chủ, Giàu mạnh,...

như di chúc tiền nhân

Đó mới chính là điều kẻ bị giam kia hết lời nhắc nhở,

Đó cũng chính là điều mọi người quan tâm.

Nhân danh nước Việt Nam trên ngọn cờ rất đỏ,

Hội đồng kia chưa xử đã sai lầm.

 

Mai, chắc không ai truyền hình trực tiếp,

Nhiều con mắt rất xa vẫn cố trông về.

Mong trật tự văn minh cho mọi người được phép,

Dự "phiên tòa" cùng cả nước tung hê.

Nền dân chủ đã bắt đầu bắt nhịp,

Em được toàn dân và mẹ Việt đưa về.

Tp. Hồ Chí Minh, 20g ngày 1/8/11

Đ.N.S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.