Tuyên bố của Viện Đại học Anh (British University Vietnam) về sự cố Văn Giang, Hưng Yên

Viện Đại học Anh ở Việt Nam
Cơ sở Hà Nội
193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
T: (844) 3974 596  F: (844) 3974 7593
www.britishuniversity.edu.vn

Ngày 19 Tháng 05 năm 2012

Tuyên bố của Viện Đại học Anh ở Việt Nam liên quan đến sự cố mới xảy ra vào Tháng Tư năm 2012 có liên quan đến nông dân sở tại và cảnh sát ở Ecopark, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Viện Đại học Anh ở Việt Nam lấy làm buồn về sự cố mới xảy ra vào Tháng Tư năm 2012 có liên quan đến nông dân sở tại và cảnh sát ở Ecopark, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.  Quan điểm của chúng tôi là bất kỳ mọi sự phản kháng hay bất đồng thuận nào cũng phải được giải quyết một cách ôn hòa giữa các bộ phận có liên quan theo khuôn khổ luật pháp của Việt Nam.
Là một đối tác thuê trong tương lai tại Ecopark, chúng tôi hiểu rằng vị trí hiện nay được đề xuất cấp cho cơ sở của Viện chúng tôi thuê chỉ có giá trị sau khi được Chính phủ chuẩn y.
Viện Đại học Anh cam kết cung cấp dịch vụ giáo dục mô hình Anh quốc chất lượng cao tại Việt Nam và kế hoạch hiện nay là đầu tư vào việc xây dựng một cơ sở đại học quốc tế để tạo điều kiện cho sinh viên học tập theo đúng như chủ trương đã đề ra. Chúng tôi lấy làm tự hào đã đóng góp một vai trò có tính chiến lược trong việc phát triển nguồn nhân lực tiềm năng cho nước CHXHCN Việt Nam.

Sir Graeme Davies
Chủ tịch
Viện Đại học Anh ở Việt Nam


Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn