14/06/2012

Thư bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh gửi bà Lê Hiền Đức

Thưa Bà kính mến!

Bà ơi, chúng cháu rất đau buồn vì những chuyện của bọn người có học nhưng vô văn hóa đã gây ra với Bà, bọn người có quyền chức trong tay, miệng nói “vì nhân dân” mà lại không biết nhục nhã khi làm những việc chống lại nhân dân của mình, miệng thì hô hào học tấm gương của Bác nhưng thực chất vì lòng tham vô độ mà đang phản lại Bác Hồ!

Bà ơi, chúng cháu mong Bà hãy kiên trì, bền gan, đừng khuất phục những thế lực hung tàn phi nghĩa này.

Chúng cháu kính chúc Bà và những người thân trong gia đình Bà luôn khỏe mạnh.

Chúng cháu tin rằng Trời, Phật, Thánh Thần… luôn nhìn thấy và độ trì cho Bà, vì Bà đang có tấm lòng thiện, tâm, nhân, đức như Bồ Tát, rồi thì cũng sẽ đến ngày chính nghĩa sẽ thắng như lịch sử đau thương của VN ta đã chứng minh!!!

Thay mặt nhóm trí thức trẻ TP HCM

(những người vẫn đang tiếp sức Bà trên mặt trận công luận)

Phan Thái Minh

clip_image002

clip_image004

clip_image006