Không nên đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam

Dương Danh Huy

Việc đổi quốc hiệu thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam  (lưu ý Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam dịch sang tiếng Anh thì cũng là Democratic Republic of Vietnam) sẽ rất bất lợi cho việc tranh thủ dư luận quốc tế về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Từ năm 1954 đến 1976, chính phủ VNDCCH đã không hề có tuyên bố hay hành động để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo này. Không những thế, Công hàm 1958 của Thủ tướng VNDCCH Phạm Văn Đồng cùng với một số phát ngôn và ấn phẩm khác của các cơ quan nhà nước VNDCCH trong thời kỳ đó là bất lợi cho Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền.

Mặc dù việc đổi quốc hiệu thành VNDCCH hay CHDCVN riêng nó không có giá trị pháp lý để làm cho Việt Nam ngày nay bị ràng buộc hay hạn chế bởi hành vi của VNDCCH trong giai đoạn 1954-1976, việc đổi quốc hiệu như thế sẽ rất bất lợi trong lãnh vực tranh thủ dư luận. Trong khi Trung Quốc không chịu ra tòa về Hoàng Sa, Trường Sa, thì lãnh vực tranh thủ dư luận là vô cùng quan trọng.

Đổi quốc hiệu như thế sẽ rất tiện lợi cho Trung Quốc khi họ tuyên truyền “VNDCCH đã công nhận chủ quyền Trung Quốc ở Tây Sa và Nam Sa, và tới sau 1975, khi thấy về tiềm năng dầu khí, mới đòi chủ quyền”. Dĩ nhiên tuyên truyền như thế là không tôn trọng sự thật, và sẽ là đánh tráo khái niệm VNDCCH của 1954-1976 với VNDCCH của thế kỷ 21, nhưng sự trùng tên sẽ nối giáo cho việc tuyên truyền và đánh tráo khái niệm đó.

Trong khi Việt Nam còn chưa có đủ người để đấu tranh với Trung Quốc trong lãnh vực tranh thủ dư luận quốc tế về Hoàng Sa, Trường Sa, thì chúng ta càng không nên gây thêm lợi thế cho đối phương trong lãnh vực quan trọng đó.

D.D.H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn