25/04/2013

Nông dân lại đổ quạu chửi thề

Hoàng Kim

Sáng nay, tôi cùng anh Ba Tài và anh Bốn Lộc dẫn cò lúa Mực đi coi lúa để bán. Sau khi coi lúa xong bốn anh em ghé quán cà phê uống nước bàn về giá lúa.

Anh Bốn Lộc hỏi:

– Ba anh em tôi bán 64 công lúa thơm Nàng Hoa, anh coi lúa rồi, vậy lúa này mua bao nhiêu?

– Lúa cỡ này hạ giá quá anh ơi, giá còn có 4.900 đồng/kg. Cò Mực đáp.

– Thằng Hòa nó mới bán hôm kia giá 5.000 đồng/kg, anh mua bằng giá đó đi tụi tui bán cho. Anh Ba Tài nói.

– Lúa thằng Hòa tôi mua chớ ai, bữa nay mua giá đó không nổi anh ơi. Cò Mực phân bua.

Cù cưa một hồi tôi kết:

– Cưa đôi giá 4.950 đồng/kg, anh mua thì tụi tui bán.

– Thôi, tôi cũng cố mua cho mấy anh, vậy 16 âm lịch cắt, tôi dằn cọc mỗi công 200.000 đồng.

Anh chủ quán hỏi cò Mực:

– Tôi có ba chục công lúa OM 4900 giá bữa nay bao nhiêu? Được giá, tôi dẫn anh coi lúa.

– 4.500 đồng/kg.

– Cái gì? Em tôi mới bán hôm qua lúa IR 50404 giá 4.500 đồng/kg, lúa 4900 chẳng lẽ bằng giá 50404?

– Bằng giá lâu rồi anh ơi. Cò Mực đáp.

– Đ.m giá cả kiểu con c… gì kỳ vậy? Anh chủ quán nổi quạu chửi thề.

Vợ anh chủ quán vừa bưng nước ra làm một hơi:

– Đó, thấy chưa, tôi kêu ông cứ sạ 404 đi, ông nói người ta khuyến cáo đừng sạ, sạ bán không ai mua, nay 404 bằng giá 4900 mất một đống tiền, khuyến cáo… khuyến cáo cái… (tôi nín thở, chị hơi đỏ mặt ngập ngừng) con khỉ khô họ.

Tôi thở ra cái khì, chị ngừng lại kịp thời, nếu không chắc quan ta thúi hẻo.

Khuyến cáo, khuyến chồn cái kiểu lu xa bu này, coi chừng có ngày vợ nông dân dằn lòng không đặng thì mấy quan xấu mặt.

H.K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN