Kiến nghị của luật sư Nguyễn Thanh Lương trước phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Uyên

Nội dung điều 88 Bộ Luật Hình Sự không liên quan gì đến Tổ chức Đảng CSVN.

Tóm lại, Đảng CSVN và chính thể Nhà nước CHXHCN Việt Nam là hai chủ thể khác nhau. Xét cho cùng, đảng CSVN là một tổ chức chính trị, mỗi đảng viên CSVN cũng chỉ là một công dân của nước CHXHCN Việt Nam.

Do đó khẩu hiệu phỉ báng tổ chức Đảng CSVN không đồng nghĩa với phỉ báng chính quyền nên việc áp dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam là trái với tinh thần và nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo. (Nếu không muốn nói là sự suy diễn, gán ghép không phù hợp và làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo).

Như vậy, áp dụng điều 88 BLHS nguyên do phần – khẩu hiệu phỉ báng Đảng CSVN sẽ làm cho bị cáo và dư luận xã hội không thuyết phục.

clip_image002

clip_image004

clip_image006Nguồn: danluan.org

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn