16/06/2013

BẮT! BẮT! BẮT!

Phạm Đình Trọng

Bữa trước bắt gấp blogger

Bữa sau bắt vội nhà báo

Hôm nay bắt khẩn nhà văn

Bắt! Bắt! Bắt! Bắt! Bắt! Bắt!

Nhà báo, nhà văn chật ních nhà tù!

Blogger giãi bày sự thật

Nhà báo bày tỏ chính kiến

Nhà văn bộc lộ nỗi niềm

Nhưng không thuận tai tuyên giáo

Đều là thế lực thù địch

Đều phải thẳng tay chuyên chính!

Tòa xử nhà báo, nhà văn

Danh nghĩa là xử công khai

Nhưng dân không được bén mảng

Phiên tòa chỉ có công sai

Và bầy phóng viên viết mướn!

Phiên tòa chỉ xử không xét

Dấm dúi như buôn bạc giả

Quan tòa như ngậm hột thị

Vì tòa buộc tội Sự Thật

Vì tòa tuyên án Nhân Dân.

Ngày nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt khẩn cấp, 14.06.2013.

Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt chỉ sau 18 ngày nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt. Trước đó, hàng loạt blogger đã bị bắt và phải nhận những bản án nặng nề: Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải...

P.Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN