Lãnh đạo Việt Nam tài đức hơn người?

Thiện Tùng

Tinh hoa của đất nước là những người tài đức nổi trội trong cộng đồng dân tộc. Muốn cho đất nước phát triển về mọi mặt, phải tuyển chọn những người tài đức nổi trội nhứt ngồi vào ghế lãnh đạo – chỉ huy. Đã 40 năm qua, Đảng CSVN (Đảng) luôn hết sức “thận trọng” về việc kén chọn người tài đức cử vào bộ máy chính quyền.

Khi giành được quyền lãnh đạo đất nước, Đảng xem các đảng viên của mình đều là tinh hoa dân tộc, có tài đức hơn người. Sợ dân chúng kém hiểu biết chọn lầm người, “tạp chất” sẽ lọt vào bộ máy cầm quyền, Đảng “thận trọng” dùng thể thức “Đảng chọn, Dân bầu” ra Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hình thành bộ máy chính quyền chuyên chính của Đảng, vì Đảng. Thế là bộ máy chính quyền được Đảng chọn toàn là “tinh chất” gồm những đảng viên tài đức hơn người?

Về đức, hôm 12/08/2015 vừa qua, Tiến sĩ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ nói: “Tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo...?!” Hai chữ “chúng ta” mà ông Đam dùng khi nói chuyện trước quan chức, hẳn nhiên có nghĩa quan chức là chủ thể của hai từ chúng ta? Ông Đam khẳng định “chúng ta tốt”, có nghĩa là quan chức có đức, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chớ không phải những kẻ sâu đân mọt nước?

Về tài, thông tin vào thời điểm tháng 3/20014, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thống kê cấp bằng các bộ trưởng và tương đương ở Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Canada và Úc, nhằm làm cứ liệu để thấy lãnh đạo Việt nam tài hơn người – nhứt thế giới:

- Việt Nam có: .... 12 tiến sĩ - 5 thạc sĩ - 5 cử nhân - 0 không có đại học.

- Trung Quốc có: 5 tiến sĩ - 8 thạc sĩ - 12 cử nhân - 0 không có đại học.

- Mỹ có:....... 2 tiến sĩ - 4 thạc sĩ - 16 cử nhân - 0 không có đại học.

- Canada có: ...... 1 tiến sĩ - 5 thạc sĩ - 26 cử nhân - 5 không có đại học.

- Úc có: ........ 0 tiến sĩ - 3 thạc sĩ - 12 cử nhân - 3 không có đại học.

Từ thống kê này cho thấy, giới lãnh đạo cấp cao VN có đến 12 Tiến sĩ và thấp nhứt cũng có bằng Đại học. Lấy cấp bằng để so sánh, về học lực của lãnh đạo cấp cao VN vượt xa các nước tiên tiến, giàu có... trên thế giới.

Tài và đức của lãnh đạo VN cao và tốt ngần ấy mà tại sao VN đến nay vẫn là nước nghèo, tuột hậu, thậm chí so với các nước khu vực Đông Nam Á? – Đó là câu hỏi đặt ra cần phải tìm nguyên nhân và phải có lời giải đáp.

Theo cảm nhận của người viết bài này, tài và đức của lãnh đạo VN không thực chất, bởi 2 lẽ:

1/- Tài cán gì mà để đất nước lệ thuộc Tàu. Tài cán gì mà chủ trương lớn thua lớn, chủ trương nhỏ thua nhỏ: thua ở “những quả đấm thép” như các VINA chẳng hạn; thua lọc dầu Dung Quất; thua bất động sản; thua Tài chính + Ngân hàng; thua Ngàn năm Thăng Long; thua cấp thoát nước cho thủ đô...; đến đào tài nguyên Bauxite lên bán cũng thua. Tài cán gì mà 3 khâu then chốt phục vụ xã hội: Giao thông, Y tế, Giáo dục càng cải càng lùi, đang như gà con vướng tóc?!

2/- Đức độ gì mà quan chức sống ngoài vòng pháp luật, tự tung tự tác, cửa quyền, tham nhũng nhìn đâu cũng thấy – Quan giàu, Dân mạt?!

Muốn đất nước phát triển, phải xem xét lại tài đức của giới cầm quyền, không thể tiếp tục “gởi trứng cho ác”. Không còn chần chờ được nữa, là người yêu nước, phải tính đến việc “ai cử, cử ai” vào bộ máy cầm quyền.

25/08/2015

T.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn