26/06/2017

Hàng trăm thứ thuế bất hợp lý gây bức xúc cho nông dân

https://www.youtube.com/watch?v=9_jMz-LSlls&feature=youtu.be

Paulus Lê Sơn gửi BVN

clip_image001