08/07/2017

Hãi hùng (*)

LS. Lê Văn Luân

CHÚC MỪNG CẢNH SÁT TƯ TƯỞNG ra tay chống Ngô Bảo Châu!
Ông Trọng ơi, quân ông nó hại ông rồi. Một bài ngu như thế này, tưởng đập được NBC, đập chính lưng các vị đó!

Nguyễn Quang A

Thấy bài này trên Facebook mang danh "Học viện An ninh Nhân dân" nhưng không thể tin một Học viện "trí tuệ" của Đảng ta lại có một bài như thế này (không thấy trên website chính thức của Học viện).  Yêu cầu Công an vào cuộc, điều tra xem có phải trương mục này là của "thế lực thù địch" nhằm chia rẽ nhân dân ta, và nguy hiểm hơn, thách thức kỷ cương của ngành Công an? (Rất may là tính chất "vô học" của nó chỉ làm độc giả phì cười). Xin các cơ quan chức năng "xử lý nghiêm"!

Trần Hữu Dũng

Nhìn vào một đám người hung hãn lao vào cấu xé và nhục mạ vị Giáo sư toán học vì có tiếng nói trái chiều bằng những ngôn từ kinh hoàng và bằng sự mất dạy chưa từng có mà thấy những bọn thú vật đã được nảy nòi ra từ một xã hội quái thai.

Khi đất nước lại sản sinh ra và công khai duy trì những đám người quái thai ấy để làm nhục bất cứ ai dám lên tiếng đấu tranh trước những bất công, tiêu cực mới thấy rằng lợi ích và miếng ăn của bọn chúng mới là tất cả chứ không phải giá trị về Tổ quốc thiêng liêng hay phẩm giá con người nào được xây dựng hay tôn trọng cả.

Những loài thú hoang dại được sử dụng để ăn thịt bất cứ người nào, dù trí tuệ đến đâu cũng đều chẳng nghĩa lý gì trong mắt chúng, khi những kẻ có quyền lực bảo chúng làm theo hoặc chúng tự giác phục vụ để kiếm lấy miếng ăn cho mình.

Tương lai như một bức tường, không được để tâm xây dựng một cánh cửa mở ra thế giới tươi đẹp mà chỉ có hiện tại để chúng giành giật lợi ích và giết thịt lẫn nhau bằng sự thoả mãn trong u mê tăm tối.

Thật rùng mình và hãi hùng cho chặng đường phía trước.

L.V.L.

Nguồn: FB Luân Lê

(*) Xin xem bài rất gần đây của một “trí tuệ đảng” hoặc “cánh tay nối dài của đảng” công kích vị GS đáng kính Ngô Bảo Châu – người có mối liên hệ rất sớm với GS Nguyễn Huệ Chi vào tháng Năm 2009 trong việc lên tiếng kiến nghị dừng dự án bauxite ở Tây Nguyên do ông cựu TBT Nông Đức Mạnh rước từ Tàu về gieo tai ách cho đất nước: Tiếc cho một nhân tài đất Việt: Ngô Bảo Châu.