Vén màn bí mật 'tiền viện trợ' Trung Quốc 2000-2014

Vũ Quang Việt

TQ đang làm cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mỹ ở các nước đang phát triển. Tiền "viện trợ" của TQ chủ yếu là cho vay, chứ không phải cho không. Từ 2000 - 2014, TQ cho vay 354 tỷ so với Mỹ là 394 tỷ. Và từ năm 2009 thì vượt Mỹ.

Trang mạng BBC: Vén màn bí mật 'tiền viện trợ' Trung Quốc

clip_image001

BBC cũng phân tích thêm về VN: Tiền chính phủ TQ tới Việt Nam bao nhiêu?

Việt Nam nhận hơn 4,3 tỉ đôla viện trợ và tài trợ từ nguồn chính phủ Trung Quốc từ 2000 đến 2013, theo nghiên cứu mới về tổng dòng số tiền Trung Quốc 354 tỷ đôla Mỹ trợ giúp 140 nước trong giai đoạn này.

Trước đây các bản báo cáo Nợ của Bộ Tài chính có cho thông tin về nợ TQ của VN, nhưng những năm gần đây đã cắt hẳn thông tin này. Có thể đoán là nợ TQ từ 2014 đến nay đang tăng mạnh.

Nguồn các bài báo:

http://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/WPS46_Aid_China_and_Growth.pdf

và database.

http://aiddata.org/data/chinese-global-official-finance-dataset

V.Q.V.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn