02/07/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT ĐẤU THẦU

Nguyễn Đức Thắng

Tại Qui hoạch điện VII điều chỉnh Bộ đã chỉ định thầu nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án trong tương lai, dự án mới có chủ trương đầu tư.

Để bản Qui hoạch điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bản dự thảo Qui hoạch này phải trải qua đúng qui trình chuẩn tóm tắt như sau: Trước tiên các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu, chạy những mô hình tính toán khoa học (nếu có) dự báo nhu cầu tiêu dùng điện cho các năm 2020, 2025 và 2030 và viết. Cục Điện lực và NLTT sẽ hoàn thiện bản dự thảo. Dự thảo này sau đó sẽ được lấy ý kiến của các Cục, Vụ, Viện liên quan trong nội bộ Bộ Công thương. Sau đó tổ chức hội nghị, hội thảo rộng rãi lấy ý kiến các chuyên gia năng lượng và điện lực bên ngoài.

Để được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch, theo Luật BVMT và các Nghị định liên quan đến BVMT, Bộ Công thương phải thuê tư vấn làm báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược (SEA) cho bản Qui hoạch này. Bộ TN&MT sẽ là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và ra quyết định phê duyệt báo cáo này. Căn cứ vào bản phê duyệt Đánh giá Môi trường chiến lược, Bộ Công thương cần hoàn thiện lại dự thảo Qui hoạch điện lực. Nếu Bộ Công thương “đi tắt” không làm báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược sẽ là vi phạm Luật BVMT. Nhiệt điện than thực sự là hủy hoại sức khỏe và môi trường sinh thái, nếu bản Qui hoạch này “trốn” thực hiện đánh giá Môi trường chiến lược coi như vi phạm rất nghiêm trọng Luật BVMT.

Trước kia Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước đối với dự thảo Qui hoạch; nhưng ngày nay có thể do phân cấp, Bộ KH&ĐT không thẩm định nữa. Sau đó Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ ký Tờ trình Thủ tướng Chính phủ bản Qui hoạch, hồ sơ cần kèm theo cả bản phê duyệt Đánh giá Môi trường chiến lược. Văn phòng Chính phủ sẽ gửi tập hồ sơ này đến một số Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến chính thức bằng văn bản. Sau đó Văn phòng Chính phủ tổng hợp lại và trình Thủ tướng ký Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 phê duyệt “Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030”.

Bản chất của Qui hoạch cũng khá phổ quát, rất nhiều người biết. Đó là quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư những dự án sẽ triển khai cho từng giai đoạn cụ thể trong tương lai. Sau đó kế hoạch NSNN hàng năm chỉ cấp vốn cho những dự án triển khai nằm trong Qui hoạch được phê duyệt. Cơ quan quản lý dự án thuê tư vấn làm báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM, nếu có), sau đó ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Bản chất của Luật Đấu thầu là khá phổ quát, rất nhiều người biết. Đó là dự án đã có quyết định đầu tư, đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, chào thầu để chọn nhà đầu tư hay chọn nhà thầu thực hiện gói thầu của dự án. Luật đấu thầu có qui định những trường hợp được chỉ định thầu nhà đầu tư hay nhà thầu. Tuy nhiên, trong Luật đấu thầu tuyệt nhiên không có những qui định chỉ định thầu nhà đầu tư cho những dự án sẽ thực hiện trong tương lai, mới có chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch là phê duyệt chủ trương đầu tư công trình/dự án và tiến độ hoàn thành. Thủ tướng không thể chỉ định thầu nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án trong tương lai. Tuy nhiên, tại Quyết định số 428/QĐ-TTg có Phụ lục gồm danh mục rất nhiều các dự án nguồn điện sẽ đầu tư, nhiều trong số đó đã được Bộ chỉ định thầu chủ đầu tư trong tương lai. Có những công ty, doanh nghiệp đã được chỉ định làm chủ đầu tư nhiều lần (nhiều dự án điện khác nhau). Những công ty, doanh nghiệp này coi như yên tâm, không ai có thể cạnh tranh được với mình, “xuất cỗ” của mình đã được Thủ tướng đảm bảo. Vì danh mục rất dài, dưới đây tôi chỉ sao chép mỗi chủ đầu tư một lần. Toàn văn Quyết định 428/2016/QĐ-TTg có ở trên mạng.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Bảng 1. Danh Mục các dự án nguồn điện vào vận hành giai đoạn 2016 - 2020

TT

Tên nhà máy

Công suất đặt (MW)

Chủ đầu tư

Công trình vận hành năm 2016

9

TĐ Lai Châu #2,3

2x400

EVN

13

TĐ Sêkaman 1 (Lào)

290

Cty Điện Việt Lào

22

NĐ Duyên Hải III #1

600

EVN

Công trình vận hành năm 2017

4

TĐ Yên Sơn

70

Cty Cổ phần Tập đoàn XD & DL Bình Minh

12

Điện sinh khối An Khê #1

55

Cty CP Đường Quảng Ngãi

Công trình vận hành năm 2018

1

TĐ Sông Lô 6

44

Cty TNHH Xuân Thiện Hà Giang

4

TĐ La Ngâu

36

Cty CP thủy điện La Ngâu

9

NĐ Thăng Long #1

300

Cty CP Nhiệt điện Thăng Long

10

NĐ Thái Bình II #2

600

PVN

16

NĐ sinh khối Lee&Man

125

Cty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (đồng phát)

Công trình vận hành năm 2019

2

TĐ Pắc Ma

140

Cty CP thủy điện Pắc Ma

4

NĐ Thăng Long #2

300

Cty CP Nhiệt điện Thăng Long

6

NĐ Na Dương II

110

Vinacomin

8

NĐ Sông Hậu I #1,2

2x600

PVN

10

NĐ Vĩnh Tân I# 1,2

2x600

CSG - CPIH - Vinacomin (BOT)

11

NĐ Vĩnh Tân IV mở rộng

600

EVN

14

Điện gió Sóc Trăng

99

Cty TNHH XD - TM - DL Công

7

NĐ Hải Dương # 1

600

Jaks Resources Bhd (BOT)

8

NĐ Cẩm Phả III #1,2

2x220

Vinacomin

9

NĐ Công Thanh

600

Cty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh

Bảng 2. Danh Mục các dự án nguồn điện vào vận hành giai đoạn 2021 - 2025

TT

Tên nhà máy

Công suất đặt (MW)

Chủ đầu tư

Công trình vận hành năm 2021

3

NĐ Nghi Sơn II# 1

600

Marubeni - Kepco (BOT)

4

NĐ Vũng Áng II #1

600

VAPCO (BOT)

5

NĐ Hải Dương #2

600

Jaks Resources Bhd (BOT)

6

NĐ Nam Định I #1

600

Taekwang Power Holdings - ACWA Power (BOT)

10

NĐ Duyên Hải II #1,2

2x600

Janakuasa SDN BHD (BOT)

11

NĐ Sông Hậu II #1

1000

Toyo Ink (BOT)

12

NĐ Long Phú II #1

660

TATA Power (BOT)

Công trình vận hành năm 2022

6

NĐ Quỳnh Lập I #1

600

Vinacomin

7

NĐ Vũng Áng II #2

600

VAPCO (BOT)

8

NĐ Nghi Sơn II #2

600

Marubeni - Kepco (BOT)

9

NĐ Nam Định I #2

600

Taekwang Power Holdings - ACWA Power (BOT)

10

NĐ Quảng Trạch I #2

600

PVN

11

NĐ Vĩnh Tân III# 1

660

VTEC (BOT)

12

NĐ Sông Hậu II #2

1000

Toyo Ink (BOT)

13

NĐ Long Phú II #2

660

TATA Power (BOT)

14

NĐ Long Phú III #2,3

2x600

PVN

15

NĐ Vân Phong I#1

660

Sumitomo (BOT)

16

TBKHH Kiên Giang II

750

PVN

Công trình vận hành năm 2023

1

TĐ cột nước thấp Phú Thọ

105

Cty Cổ phần Tập đoàn XD & DL Bình Minh

4

NĐ Quảng Trị #1

600

EGATi (BOT)

6

TBKHH Dung Quất I

750

Sembcorp (BOT)

8

NĐ Vân Phong I #2

660

Sumitomo (BOT)

Công trình vận hành năm 2024

1

NĐ Vũng Áng III # 1

600

Samsung C&T (BOT)

2

NĐ Quảng Trị #2

600

EGATi (BOT)

4

TBKHH Dung Quất II

750

Sembcorp (BOT)

Công trình vận hành năm 2025

Bảng 3. Danh Mục các dự án nguồn điện vào vận hành giai đoạn 2026 - 2030

TT

Tên nhà máy

Công suất đặt (MW)

Chủ đầu tư

Công trình vận hành năm 2026

2

NĐ Hải Phòng III #2

600

Vinacomin

4

TBKHH Miền Trung III (nếu khí cho hóa dầu không khả thi)

750

PVN

Công trình vận hành năm 2027

2

TBKHH Sơn Mỹ I #2

750

GDF SUEZ/Sojitz-Pacific (BOT)

Công trình vận hành năm 2028

7

TBKHH Sơn Mỹ I #3

750

GDF SUEZ/Sojitz-Pacific (BOT)

Công trình vận hành năm 2029

1

TĐ tích năng Đông Phù Yên #2

300

Cty Xuân Thiện

Công trình vận hành năm 2030

2

TĐ tích năng Đông Phù Yên #3

300

Cty Xuân Thiện

“ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?”

Bài viết nếu làm ai phật ý mong được lượng thứ. Ai thấy đúng xin hãy chia sẻ rộng rãi hơn.

Chân thành cám ơn bạn đọc.

Hà Nội 30/6/2018

N.Đ.T.

Tác giả gửi BVN.