Thư giãn: Chuyện phiếm Chủ nhật - Phận mỏng cánh chuồn

Nguyễn Đình Cống

Tập đoàn XD Sông Vam vừa khuyết Tổng giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị họp  để bầu người mới. Nguyên Tổng, đương Chủ tịch HĐQT được bầu kiêm luôn. Ông chỉ thị cho thư ký soạn bài phát biểu nhậm chức với yêu cầu có một câu lẫy Kiều nói lên sự khiêm tốn của mình. Thư ký đệ trình 3 phương án . Câu 1- Nghĩ mình công ít tội nhiều, câu 2 - Chút riêng chọn đá thử vàng, câu 3 – Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Ông Tổng chon câu 3.

Sau khi ông Tổng  phát biểu tại lễ nhậm chức, bỗng trong đám người tham dự có một cán bộ trẻ xin phát biểu. Hắn nói như sau:

Kính thưa ngài Nguyên Tổng, chủ tịch HĐQT, tổng GĐ điều hành. Kính thưa quý vị có mặt hôm nay. Trước hết tôi xin nhiệt liệt chúc mừng ngài đã nhận được sự tín nhiệm của HĐQT. Còn sự tín nhiêm của đại đa số CBCNV trong tập đoàn thì chưa chắc. Kính chúc ngài phát huy mọi tài năng và đức độ để điều hành Tập đoàn vươn lên những tầm cao mới . Nhưng tôi xin góp một ý nhỏ. Ngài tự ví mình phận mỏng cánh chuồn, một mặt nói lên sự khiêm tốn, nhưng mặt khác, theo văn hóa dân gian thì đó là một câu rất bị “sái”, đáng lẽ phải kiêng. Tôi thấy có 2 trường hợp.

Trường hợp 1- Ngài tự cho rằng mình có tài năng, có đức độ, rất xứng đáng với cương vị mà lại nói như vậy thì đó là bịp bợm. Con người thật sự khiêm tốn không nói một cách giả tạo như thế.

Trường hợp 2- Ngài tự thấy mình thật sự là mỏng cánh chuồn và nói ra sự thật thì đã vi phạm vào lỗi tham quyền cố vị và coi thường những người có khả năng trong tập đoàn. Tôi xin hỏi, trong tập đoàn này phải chăng không còn ai tài giỏi mà phải chấp nhận một người phận mỏng cánh chuồn làm tổng giám đốc. Phải chăng như thế là có ý phỉ báng những người thật sự có năng lực. Tại sao không đưa vấn đề bầu tổng giám đốc cho vài người tranh cử. Thường thì qua tranh cử mới tìm được người xứng đáng.

Tôi biết mình đã phạm thượng. Tôi không chờ đợi kỷ luật bị đuổi ra khỏi tập đoàn. Tôi tuyên bố từ bỏ tập đoàn. Nếu HĐQT thấy tôi nói đúng mà muốn giữ tôi ở lại thì tôi xin đề nghị ngài Nguyên Tổng chỉ tạm làm giám đốc trong vài tháng rồi tổ chức  để mọi người tranh cử, lúc đó tôi sẽ ứng cử. Nếu ngài Tổng thấy mình xứng đáng thì cùng tranh cử với tôi.

Bài phát biểu của tay cán bộ trẻ đã được hơn một nửa số người dự nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Số còn lại tỏ ra tức tối và thầm nguyền rủa.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn