23/01/2010

Bài học từ những chuyến đi

Bộ phim video phản ánh công việc đoàn cứu trợ lũ lụt Bauxite Việt Nam. 


Bài học từ những chuyến đi from Bauxite Việt Nam on Vimeo.