25/11/2010

Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi cơ quan An ninh Điều tra, đề nghị trả lại tài sản

clip_image002[7]

Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi cơ quan An ninh Điều tra, đề nghị trả lại tài sản

clip_image004[5]