18/05/2011

Còn ai tốt hơn Việt Nam?

imageTheo tin từ đài CRI, Trung Quốc, chỉ trong quý I năm 2011, cán cân mậu dịch Việt – Trung chênh lệch quá lớn, Việt Nam nhập siêu gần 4 tỉ đô la từ Trung Quốc. Trong ba tháng đầu năm, Việt Nam nhập từ Trung Quốc 5,86 tỷ USD, trong khi chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc 2,04 tỷ USD. Quý I năm nay, nhập khẩu từ Trung Quốc cao hơn xuất khẩu sang nước này là 187%.

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục nhập siêu từ Trung Quốc, với năm sau cao hơn năm trước. Theo tin từ báo Việt Nam Business, năm 2007, VN nhập siêu từ Trung Quốc 9,145 tỷ USD; năm 2008 là 11,16 tỷ USD; năm 2009 là 11,532 tỷ USD. Năm 2010, thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc đã tăng ở mức báo động: 12,6 tỷ USD.

Ngược lại, trong 15 năm qua, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Mỹ. Năm 2007, thặng dư mậu dịch với Mỹ là 8,73 tỷ USD; năm 2008 là 10,11 tỷ USD; năm 2009 là 9,19 tỷ USD và năm 2010 là 11,16 tỷ.

Theo tin từ Cục Thống kê Mỹ, chỉ riêng quý I năm 2011, VN xuất siêu sang Mỹ là 2,64 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trong ba tháng đầu năm là 3,69 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Mỹ là 1,05 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong quý I năm nay cao hơn nhập khẩu là 252%.

Việt Nam xuất siêu sang Mỹ, mỗi năm hơn chục tỷ USD, nhưng không giữ số tiền đó, mà lại cho vào túi Trung Quốc bằng cách nhập siêu từ nước này. Rõ ràng là tiền từ túi Mỹ vào túi Trung Quốc hàng năm qua ngả Việt Nam.

Đúng là chuyện ngược đời khi một nước nghèo như Việt Nam, hàng năm lại đi nhập siêu từ một nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới như Trung Quốc!

Không những thế, Trung Quốc tăng trưởng kinh tế bằng cách sản xuất hàng hóa không nhắm vào nhu cầu nội địa, mà là xuất khẩu sang các nước, trong đó có nước nghèo như Việt Nam, mang về những đồng đô la, để gia tăng chi phí quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, rồi quay trở lại bắt nạt Việt Nam, bằng lệnh cấm bắt, đánh cá trên lãnh hải nước ta hàng năm. Vậy mà Việt Nam vẫn giúp cho họ làm giàu. Phải chăng vì thế, nên Trung Quốc nhận Việt Nam làm bạn 16 chữ vàng và 4 tốt? Tốt như thế thì còn ai tốt hơn Việt Nam?

N. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.