11/05/2011

Thơ viếng một nhà văn

Lê Phú Khải

clip_image002

Nhà văn Trần Hoài Dương sinh ngày 8/11/1943 tại Hải Dương, mất ngày 6/5 tại TP HCM. Ảnh: Trần Hoài Dương trong một lần giao lưu với bạn đọc.

Mỗi ngày tự thiêu một lần

Đó là Trần Hoài Dương

“Yêu ghét tận cùng

Như một nhát dao đâm”

Hành trình đến Tự Do

Tự ra khỏi Đảng

Để viết lách Tự Do

Không lãnh lương đâu cả,

Đó là Trần Hoài Dương

Tên anh là Quỳ *

Mà cả đời đứng thẳng

Đi về “Miền Xanh Thẳm” **

Không một lời trối trăng…

L. P. K.

TP.HCM, tháng 05 năm 2011

Chú thích: * Hoài Dương tên thật là Trần Bắc Quỳ.

** Tên một cuốn sách của Trần Hoài Dương.