23/06/2011

Khổng phu tử và mấy điều ghi tâm

Phạm Quang Anh 

clip_image001

Người Trung Hoa phía Bắc sông Dương Tử, nói chính xác là lưu vực sông Hoàng Hà, cũng có thể cả người Hoa Nam thuộc lưu vực sông Dương Tử, thuộc tộc người Bách Việt đang dựng lên các trung tâm văn hóa Khổng Tử ở một số nơi trên hành tinh này.

Nhà giáo Khổng Khâu có rất nhiều lời hay, ý đẹp nếu kể hết sẽ mất nhiều thời gian. Đáng lưu ý nhất là ngài phân con người ra hai hạng – người quân tử và kẻ tiểu nhân.

Bình về người quân tử và kẻ tiểu nhân tốn rất nhiều giấy mực, nhưng có lẽ cái tư thế chính danh của người quân tử vẫn là điều đáng bàn lúc này khi tình hình ở Biển Đông đang nóng hừng hực.

Điều ghi tâm thứ nhất: Người quân tử không nói năng sàm sỡ về những vấn đề của lịch sử. Nói như thế thì người Khơ me bảo họ có chủ quyền vào thời Ăngko ở Thái lan, ở Lào, ở Malaixia và ở đâu đâu nữa …

Nếu Napoleon sống lại thì ông sẽ quả quyết chủ quyền của nước Pháp là cả Châu Âu và một phần Bắc Phi…

Cứ theo cái đà nếu… nếu… này thì đến một lúc nào đó thế giới sắp đại đồng đến nơi rồi!

Rất may là ngày nay thế giới văn minh đã phát triển qua cái giai đoạn mê muội cá lớn nuốt cá bé và kẻ to xác cậy thế lấy thịt đè người. Bởi vậy, hễ là người có chính danh quân tử thì hãy làm theo điều răn sau đây của Khổng phu tử.

Điều ghi tâm thứ hai: Người chính danh quân tử nên giải quyết vấn đề biển Đông bằng công pháp quốc tế, qua tòa án quốc tế.

Nếu những thiết chế thời hiện đại do Liên hiệp quốc chủ xướng mà thừa nhận “đường đứt đoạn 9 khúc” là thuộc chủ quyền của ai thì theo cái phép hành xử đàng hoàng của người quân tử, nước Đại Việt đây cũng xin tâm phục, khẩu phục mà tuân thủ.

Nếu Liên hiệp quốc thừa nhận biển Đông và những hòn đảo có chỗ thuộc những người anh em ASEAN, có chỗ thuộc Đại Việt và nhiều chỗ lại thuộc rất nhiều quốc gia khác và cả cộng đồng quốc tế thì nước Đại Việt chúng tôi cũng sẵn sàng thi hành trên cả lời văn và hành động.

Khổng phu tử không dạy con người ta ăn nói sàm sỡ.

Khổng phu tử không dạy con người ta ngậm máu phun người.

Khổng phu tử không dạy con người ta nói trắng thành đen hay nói đen thành trắng.

Khổng phu tử không dạy con người ta đi ăn cướp.

Trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông hãy thể hiện cái chính danh đàng hoàng của người quân tử!

Như thế há chẳng phải là sẽ đẹp mặt cho một nước lớn vốn thuộc dòng hậu thế của Khổng phu tử lắm ru?

Thăng Long – Hà Nội 21/6/2011

P. Q. A.

Nguồn: xuandienhannom.blogspot.com