25/06/2011

Thư của Luật sư Vũ Đức Khanh gửi Ngoại trưởng Hillary về vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Kính gửi: Quý Báo,

Hôm nay, gia đình TS Cù Huy Hà Vũ nhận được lá thư của Luật sư Vũ Đức Khanh thông báo việc ngày 23/06/2011, Luật sư Khanh đã có gửi đến bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton về vụ án của TS Cù Huy Hà Vũ nhân chuyến công du dự Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 44 (AMM) và Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 18 (ARF-18) của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 7 sắp tới. Kính nhờ Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm tới vụ án của TS Cù Huy Hà Vũ được rõ.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Cù Thị Xuân Bích

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010