17/07/2011

Việt Nam đang gặp nhiều mối nguy từ Trung Quốc

Thanh Phương

clip_image001

Hàng Việt Nam phải vất vả đương cự với hàng Trung Quốc ngay tại sân nhà. Reuters

Các nhân sĩ trí thức Việt Nam đã đưa ra bản kiến nghị “Về vấn đề bảo vệ và phát triển đất nước” vì họ rất lo ngại cho sự tồn vong của quốc gia trước nhiều mối nguy từ Trung Quốc, không chỉ trên vấn đề chủ quyền Biển Đông , mà còn về mặt kinh tế. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, một trong 20 nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản Kiến nghị.

Bà Phạm Chi Lan - Việt Nam

15/07/2011

Nghe (12:14)

T.P.

Nguồn: Viet.rfi.fr