14/03/2012

Sau vụ cưỡng chế đất tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng: Tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai diễn biến phức tạp

Bài giật tít như thế dễ khiến người ta nghĩ đến biện pháp giảm thiểu nguy cơ bằng cách hạn chế thông tin, che giấu những vụ tương tự Tiên Lãng, nghĩa là giật lùi trở lại tình trạng cũ. Nhưng như thế càng nguy hiểm hơn. Sự phức tạp không xuất phát từ bản thân việc công khai, mà là cái cơ chế đẻ ra chuyện quan áp bức dân. Nhìn ở khía cạnh tích cực, vụ Tiên Lãng cho thấy tình hình đã tới hạn, nghĩa là cần phải công khai và công khai hơn nữa. Chỉ dũng cảm đối diện trước sự thật và giải quyết vấn đề do cuộc sống đặt ra, mới có thể thúc đẩy xã hội tiến lên. Những bài học nhan nhản ở “những nước anh em xã hội chủ nghĩa” và ngay trong nước Việt Nam ta, há chẳng đủ để người ta mở mắt ư? Hay cái hình ảnh chú lạc đà dúi đầu vào cát có sức mê hoặc làm người ta lú lẫn đến mức cho đó là giải pháp an toàn?

Bauxite Việt Nam

Đây là thông tin được Thanh tra Chính đưa ra tại buổi họp giao ban hàng tháng của Thanh tra Chính phủ diễn ra hôm qua (12-3).

Tại buổi giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, trong tháng 2-2012, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 752 lượt người, 21 đoàn đông người đến trình bày 6.177 vụ việc. Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã xử lý 694 đơn. Trong đó, ban hành 186 phiếu hướng dẫn, 72 phiếu chuyển đơn; tiếp nhận 129 quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương... Nhìn chung, sau vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai có diễn biến phức tạp, nổi lên ở một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định.

Cũng trong tháng 2, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 4 kết luận thanh tra về: thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Tuyên Quang; quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà; việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; quy hoạch và quản lý sử dụng đất tại tỉnh Kiên Giang. Đã xây dựng báo cáo và hoàn thiện 11 kết luận thanh tra, tiếp tục tiến hành 2 cuộc thanh tra từ năm 2011 chuyển sang, triển khai 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2012.

Tại buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Cục I (Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I) nắm tình hình và tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh sau vụ việc cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong tháng 3.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu, các cục, vụ được giao cần khẩn trương đôn đốc các địa phương, bộ, ngành xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào cuối tháng 3-2012. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng...

Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ phân tích, đánh giá việc triển khai quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm, khó khăn vướng mắc trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm giúp cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như người dân có thể tiếp cận bao quát sâu hơn về bức tranh toàn cảnh trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay.

N. L.

Nguồn: daidoanket.vn