27/05/2012

CÁC VẤN ĐỀ NÓNG VỀ CHÍNH TRỊ Ở ĐỨC ĐƯỢC CÔNG KHAI HÓA NHƯ THẾ NÀO?

Nguyễn Minh Tuấn

clip_image001

Ảnh: Statista 2012

Ở Đức, từ năm 1977 đến nay, vào tối thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng có một chương trình truyền hình rất đặc biệt được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia ZDF – chương trình Politbarometer. Đây là chương trình công bố công khai kết quả thăm dò ý kiến của người dân Đức về các vấn đề chính trị quan trọng trong tháng.

Các vấn đề hệ trọng như uy tín của từng Đảng chính trị, uy tín của Thủ tướng, Tổng thống, Chủ tịch các Đảng; các chủ đề nóng đang diễn ra, kết quả bầu cử, v.v. sẽ được phát sóng một cách công khai trên chương trình này.

clip_image002

Chương trình Politbarometer, Ảnh: ZDF

Kết quả này do Viện Các vấn đề chính trị (FGW) cung cấp. Đây là Viện nghiên cứu độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 1974.

Hiện nay Viện này có khoảng 150 nhân viên. Tất cả kinh phí hoạt động của Viện này là do đài truyền hình ZDF chi trả. Theo Luật báo chí, các chính trị gia hay các Đảng phái chính trị không thể can thiệp hay tác động vào kết quả khảo sát của Viện này.

Với mỗi vấn đề thăm dò, có khoảng 1.000 đến 1.500 người dân Đức được hỏi một cách ngẫu nhiên. Những người này phải là công dân Đức, đủ tuổi bầu cử (tức là từ 18 tuổi trở lên).

clip_image003

Chương trình Deutschlandtrend, Ảnh: ARD

Ngoài kênh truyền hình ZDF công bố những thông tin này, một kênh truyền hình trung ương khác có tên là ARD cũng có một chương trình tương tự, được phát sóng từ năm 1997 đến nay có tên là chương trình các xu hướng ở nước Đức (Deutschlandtrend). Cách làm và các kết quả của chương trình này độc lập với cách làm của kênh truyền hình ZDF.

Dưới đây là những kết quả được công bố công khai tại các địa chỉ: kênh truyền hình ZDF tại địa chỉ http://politbarometer.zdf.de/; kênh truyền hình ARD tại địa chỉ http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/; và trang web thống kê: http://de.statista.com/:

1. Chấm điểm các nhà chính trị hàng đầu ở Đức

Bảng 1 dưới đây khảo sát việc chấm điểm các nhà chính trị hàng đầu ở Đức.

Đây là kết quả mới nhất của đợt khảo sát tháng 5/2012. Nhìn vào bảng thống kê này bạn đọc có thể thấy được uy tín chính trị của ai đang lên, ai đang giảm sút.

Thông qua bảng khảo sát này có thể thấy  rằng được đánh giá cao nhất là các chính khách Thủ tướng Merkel, hạ nghị sĩ Steinbrück, Bộ trưởng Bộ tài chính Schäuble; thấp nhất là Bộ trưởng Bộ kinh tế và công nghệ, Phó thủ tướng Rösler, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Westerwelle. Đây là kết quả thăm dò ý kiến của 1.312 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên, được thực hiện từ ngày 22/5/2012 đến ngày 24/5/2012, công bố ngày 26/5/2012 trên ZDF (Xem bảng 1).

Ý nghĩa của việc khảo sát này là tạo ra một cơ chế cạnh tranh minh bạch, các chính trị gia phải liên tục cố gắng trong công việc của mình để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

clip_image004

Bảng 1. Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Cho điểm các nhà chính trị hàng đầu ở Đức trong tháng 5/2012". Kết quả thăm dò ý kiến 1.312 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên, được thực hiện từ ngày 22/5/2012 đến ngày 24/5/2012, công bố ngày 26/5/2012 trên truyền hình. Nguồn: ZDF Politbarometer.

2. Thăm dò mức độ tín nhiệm của người dân với từng Đảng

Bảng 2 dưới đây là kết quả thăm dò cho câu hỏi: "Nếu giả sử ngày Chủ nhật sắp tới (ngày 27/5/2012) là ngày bầu cử Hạ nghị viện thực sự thì bạn sẽ bầu cho Đảng nào?".

Nhìn vào bảng kết quả này, bạn đọc có thể thấy rất rõ uy tín của từng Đảng trong tháng đến đâu. Điều này là rất quan trọng. Tất cả các Đảng đều phải nỗ lực hết sức để nhận được sự ủng hộ của người dân. Mức độ ủng hộ cho từng Đảng có thể thay đổi theo từng tháng, từng tuần. Điều này phụ thuộc vào kết quả, hiệu quả hoạt động thực tế của từng Đảng.

Ở Đức có một điểm khá đặc thù trong các cuộc bầu cử Hạ viện là nếu Đảng nào có tỷ lệ phiếu bầu dưới 5% thì Đảng đó sẽ không có bất cứ đại diện nào trong Hạ viện (Sperrklausel). Đây chính là điều bất lợi, thua thiệt rất lớn của Đảng đó.

Nhìn vào bảng thống kê này bạn đọc sẽ thấy rất rõ giả sử ngày 27/5/2012 là ngày bầu cử Hạ viện thực sự thì Đảng dân chủ tự do FDP sẽ không có bất cứ đại diện nào trong Hạ viện, bởi vì tỷ lệ được bầu của Đảng này chỉ chiếm 4% (chưa đủ 5% theo qui định của Luật bầu cử Đức) (Xem bảng 2.1).

clip_image005

Bảng 2.1 Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Nếu giả sử ngày chủ nhật sắp tới (ngày 27/5/2012) là ngày bầu cử Hạ nghị viện thực sự thì bạn sẽ bầu cho Đảng nào?". Kết quả thăm dò ý kiến 1.312 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên, được thực hiện từ ngày 22/5/2012 đến ngày 24/5/2012, công bố ngày 26/5/2012 trên truyền hình. Nguồn: ZDF Politbarometer.

clip_image006

Bảng 2.2. Số liệu công khai các đảng viên của các Đảng lớn ở Đức: Đảng SPD, Đảng CDU, Đảng Linke, Đảng FDP, Đảng Gruene, Đảng Piraten, số liệu cập nhật đến tháng 5/2012.

3. Thăm dò mức độ hài lòng của người dân đối với các chính trị gia hàng đầu

Bảng 3 dưới đây là kết quả thăm dò cho câu hỏi: "Người dân hài lòng hay không hài lòng với nhiệm vụ chính trị của từng chính trị gia trong tháng 5 năm 2012 vừa qua".

Với bảng này, bạn đọc có thể thấy ngay tỷ lệ phần trăm hài lòng hay không hài lòng đối với từng chính trị gia.

Nhìn vào bảng này có thể thấy chính trị gia nhận được sự hài lòng nhất của người dân Đức trong tháng 5/2012 là đương kim Tổng thống Joachim Gauck (70%) và Thủ tướng Angela Merkel (61%), người ít nhận được sự hài lòng nhất là Phó thủ tướng Philipp Rösler (16%) (Xem bảng 3).

clip_image007

Bảng 3. Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Bạn có hài lòng hay không hài lòng với nhiệm vụ chính trị của từng chính trị gia trong tháng 5 năm 2012?". Kết quả thăm dò ý kiến 1.004 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên, được thực hiện từ ngày 30/4/2012 đến ngày 1/5/2012. Nguồn: ARD-DeutschlandTREND.

4. Các vấn đề nóng đang diễn ra ở Đức 

Ngoài những vấn đề trên, ở Đức cũng công bố kết quả khảo sát về các vấn đề nóng đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn về chính trị.

Đơn cử như khảo sát ý kiến công chúng về vấn đề liệu quyết định của Thủ tướng Merkel về việc bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Môi trường Norbert Röttgen là đúng hay sai? Trong số 1312 người từ 18 tuổi được hỏi thì có đến 50% số người được hỏi trả lời là quyết định của bà Merkel này là sai, chỉ có 39% trả lời là đúng, số còn lại không có câu trả lời (Xem bảng 4).

 

clip_image008

Bảng 4. Quyết định của thủ tướng Merkel về việc bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ môi trường Norbert Röttgen là đúng hay sai? Nguồn: ZDF Politbarometer.

5. Các vấn đề khác liên quan đến Hiến pháp, nhà nước pháp quyền, quyền công dân

Ở Đức còn có nhiều tổ chức khác cũng tiến hành các cuộc thăm dò về các vấn đề chính trị. Dưới đây là kết quả cụ thể một số vấn đề chính trị khác được công bố công khai trên trang web http://de.statista.com/:

5.1. Vấn đề quyền tự do và tính chất nhà nước pháp quyền

Kết quả cho câu hỏi: "Bạn có tự hào về vấn đề tự do và tính chất nhà nước pháp quyền của nước Đức hay không?" là 85% trên tổng số 1000 người được hỏi trả lời là họ cảm thấy tự hào (Xem bảng 5.1).

clip_image009

Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Bạn có tự hào về vấn đề tự do và tính chất nhà nước pháp quyền của nước Đức hay không?". Kết quả thăm dò ý kiến 1.000 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên. Nguồn: BPB.

5.2. Vấn đề Hiến pháp và các lĩnh vực mà người dân Đức cảm thấy hài lòng nhất

Câu hỏi thăm dò: "Bạn có cảm thấy tự hào về Hiến pháp của nước Đức hay không?". Kết quả: 74% trên tổng số 1000 người được hỏi trả lời là họ cảm thấy tự hào.

Với câu hỏi: "Khi bạn là người Đức, bạn tự hào nhất về vấn đề gì?" thì kết quả là: Người dân Đức tự hào nhất về Hiến pháp (Luật cơ bản) (31,90%), thành tựu về kinh tế (16,50%), kết quả nghiên cứu khoa học (15%), văn học nghệ thuật (12,60%), thể thao (11%), giải quyết các vấn đề phúc lợi xã hội (8,7%)... (Xem bảng 5.2.1 và 5.2.2).

clip_image010

Bảng 5.2.1 Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Bạn có cảm thấy tự hào về Hiến pháp của nước Đức hay không?". Kết quả thăm dò ý kiến 1.000 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên. Nguồn: BPB.

clip_image011

Bảng 5.2.2 Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Khi bạn là người Đức, bạn có cảm thấy tự hào nhất về vấn đề gì?". Kết quả thăm dò ý kiến 1.000 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên. Nguồn: GESIS.

5.3 Vấn đề công dân Đức

Với câu hỏi: "Bạn có cảm thấy tự hào khi mình là người Đức không?" thì kết quả là năm 2009 có đến 83% trên tổng số 1003 người được hỏi trả lời là họ cảm thấy tự hào khi mình là công dân Đức. Nhìn bảng này cũng có thể thấy tỉ lệ này tăng từng năm qua các đợt khảo sát năm 1994, 2001, 2006, 2009 (Xem bảng 5.3).

clip_image012

Bảng 5.3. Đây là kết quả thăm dò về vấn đề: "Bạn có cảm thấy tự hào khi mình là người Đức không?". Kết quả thăm dò ý kiến 1.003 người dân Đức từ 18 tuổi trở lên. Nguồn: ipos.

Tóm lại, các kết quả này là hoàn toàn công khai và rất minh bạch. Chính với cách làm minh bạch này, các Đảng phái và các nhà chính trị gia luôn có động lực để cạnh tranh, đổi mới và nỗ lực hết sức nếu họ muốn nhận được sự ủng hộ của công chúng. Hai kết quả công bố trên kênh truyền hình ZDF và ARD là hai kết quả độc lập, chỉ có giá trị tham khảo, nhưng những kết quả này thực sự rất quan trọng trong đời sống chính trị ở nước Đức, cũng như với người dân Đức.

N.M.T.

Nguồn: tuanhsl.blogspot.com