23/01/2014

Câu đối vĩnh biệt nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng

***

- Nằm bịnh vẫn suy tư,

việc đảng vào ra, thương mẹ Việt Nam,

son sắt không phai lòng HIẾU tử!

- Biểu tình cùng kháng nghị,

lòng dân sau trước, ghét quân Đại Hán,

oai hùng cho xứng trận ĐẰNG giang!

Hà Sĩ Phu

cùng các thân hữu Đà Lạt

Đoàn Nhật Hồng - Diệp Đình Huyên - Bùi Minh Quốc

Trần Minh Thảo - Tiêu Dao Bảo Cự - Mai Thái Lĩnh

Huỳnh Nhật Hải - Huỳnh Nhật Tấn - Nguyễn Quang Nhàn …

đồng kính viếng

Bạo bệnh chẳng sờn lòng, ghét cay đắng độc tài, vì

trọn HIẾU tự do hướng về dân chủ

Án tử hình không sợ, yêu nồng nàn tổ quốc, nên

đi ĐẰNG nào cũng gặp lại nhân dân.

Lê Phú Khải kính viếng