Câu đối vĩnh biệt nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng

***

- Nằm bịnh vẫn suy tư,

việc đảng vào ra, thương mẹ Việt Nam,

son sắt không phai lòng HIẾU tử!

- Biểu tình cùng kháng nghị,

lòng dân sau trước, ghét quân Đại Hán,

oai hùng cho xứng trận ĐẰNG giang!

Hà Sĩ Phu

cùng các thân hữu Đà Lạt

Đoàn Nhật Hồng - Diệp Đình Huyên - Bùi Minh Quốc

Trần Minh Thảo - Tiêu Dao Bảo Cự - Mai Thái Lĩnh

Huỳnh Nhật Hải - Huỳnh Nhật Tấn - Nguyễn Quang Nhàn …

đồng kính viếng

Bạo bệnh chẳng sờn lòng, ghét cay đắng độc tài, vì

trọn HIẾU tự do hướng về dân chủ

Án tử hình không sợ, yêu nồng nàn tổ quốc, nên

đi ĐẰNG nào cũng gặp lại nhân dân.

Lê Phú Khải kính viếng

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn