26/04/2016

Những nhố nhăng thời cuộc (Mênh mông thế sự 34)

Tương Lai

Đôi mắt lại có chuyện. Nhìn chữ nghĩa rất nhập nhèm, nhập nhèm theo nghĩa đen trần trụi chứ không là chuyện “sách vở mập mờ, văn chương lóng ngóng” bóng gió chuyện thế sự, nên bác sĩ nhãn khoa vừa cảnh báo trong kiểm tra định kỳ vừa rồi: khôn hồn thì phanh lại chuyện gõ phím máy tính mênh mông những chuyện thế sự đòi hỏi nhiều nghĩ ngợi, tuyển lựa, kiểm chứng thông tin để mà luận bình.

Chưa biết tính sao, bỗng nhớ lại mấy câu thơ của một thời “câu văn đắc ý đừng ngâm ngợi, chén rượu mềm môi chớ gật gù” có sức gợi liên tưởng đến những nhố nhăng thời cuộc đành chép lại thay cho bài viết vậy.

Hai câu của Hồ Xuân Hương:

Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông

Chúng bảo nhau rằng “ấy ái uông” [đấy cái chuông]

Bốn câu của Tú Xương:

Nào có ra chi lũ hát tuồng

Cũng hò cũng hét cũng y uông

Tưởng rằng dối được đàn con trẻ

Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn

Năm câu của Nguyễn Khuyến:

Sống chết người quyền ở trong tay

Vả chàng lại lăng nhăng túng kiết

Cuộc sinh nhai chèo hát qua thì

Vua chèo còn chẳng ra gì

Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề

Sáu câu của Nguyễn Công Trứ:

Đ. mẹ nhân tình đã biết rồi

Lạt như nước ốc bạc như vôi.

Tiền tài hai chữ son khuyên ngược

Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi

Chân có chẹt rồi thời há miệng

Vòng chưa thoát khỏi đã cong đuôi

Nhưng đến đây lại thấy sôi gan khi dồn dập tin về cá chết do chất cực độc được thải ra từ cống ngầm chìm sâu dưới biển của khu công nghiệp Formosa với những lời ấm ớ chối tội không phải từ miệng những ông chủ Formosa mà của những thằng đầy tớ chính thống của chúng, lại thấy cần phải nhắc thêm câu của cụ thượng Trứ “Thân già này còn thở ngày nào thì xin hiến cho nước ngày ấy”, ấy thế mà Uy viễn Tướng công vẫn cứ có cái nhìn ngất ngưởng:

Đồ môn giải tổ chi niên

Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng

Tả lại việc về hưu, thường cưỡi bò cái vàng đeo nhạc ngựa, chỗ đuôi bò có đeo một cái mo. Ai hỏi, ông bảo “để che miệng thế gian”.

Nhưng xem ra, “miệng thế gian” của cái thuở ông mà đã “Đ. mẹ nhân tình đã biết rồi ấy” đem vận dụng vào hôm nay thì cái mo ấy nên để che cái mặt của một lũ bán nước cho Tàu đang trơ tráo chạy tội cho ông chủ của chúng.

Ngày 25.4.2016

T. L.

Tác giả gửi BVN.