28/06/2016

Phóng sự về thảm hoạ biển miền Trung Việt Nam do đài truyền hình Đài Loan thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=ccNfHrX1djM