03/06/2010

Có lẽ phải học lại và đổi giáo trình

Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa

Tin vừa xem "Bắt một Tổng giám đốc nhận hối lộ 300 triệu đồng" (Pháp luật TP HCM 28-5-2010). Thực ra với 300 triệu đồng tham nhũng hối lộ so với các vụ cộm cán đang diễn ra thì chẳng thấm vào đâu nhất là ta đang đứng thứ 3 trên thế giới về tham nhũng (VNN 1-4-2010).

Nhưng cái đáng để chúng ta suy nghĩ là:

Trong 3 năm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong 3 triệu đảng viên chỉ tốt nghiệp ra trường (tôi thấy phát bằng trên ti vi) được có 144 đồng chí, trong đó có nhiều đồng chí là ủy viên TW. Mà ông Tổng này lại là một trong số đó (144-1=143). Vậy nguyên nhân vì đâu? Chỉ có một trong những nguyên nhân sau:

- Ban giám khảo chấm điểm sai?

- Gíáo trình viết dài và khó quá nên học sinh không hiểu?

- Học lý thuyết nhưng không được làm thí nghiệm nên bài học không hiểu thấm?

Vậy nên tôi trộm nghĩ thế này:

1 - Thay ban giám khảo bằng nhân dân.

2 - Viết lại giáo trình cho ngắn và dễ hiểu (tôi nghĩ 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG là phù hợp nhất - đúng đắn về BÁC HỒ của chúng ta nhất).

3 - Phải tiến hành làm thí nghiệm bằng các công việc cụ thể chứng tỏ lợi cho dân cho nước nhất. Chúng ta bắt họ "nói không" với nhiều thứ quá nên học sinh dễ quên, trong khi chỉ cần nói một chữ "không" thôi: đó là "NÓI KHÔNG VỚI YÊU NƯỚC BẰNG MỒM ".

Đây là suy nghĩ của riêng tôi - còn các bạn?

VTN

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập