02/03/2011

Về vấn đề bảo lĩnh cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được tại ngoại

Kính gửi: BBT Bauxite Việt Nam

Tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ, sau nhiều lần cùng gia đình có đơn yêu cầu được bảo lĩnh, thăm, gặp TS Cù Huy Hà Vũ tới các cơ quan hiện đang tạm giam TS Vũ đều không được giải quyết, thậm chí không được hồi âm. Hôm nay, một lần nữa, tôi đã có đơn gửi tới Chánh án Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội - Nguyễn Sơn, Chánh tòa hình sự - thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, yêu cầu cho tôi và vợ TS Vũ là chị Nguyễn Thị Dương Hà được bảo lĩnh anh Vũ được tại ngoại để chữa bệnh hoặc vì lý do gì không cho chúng tôi bảo lĩnh, gặp mặt, gửi thuốc (chúng tôi không được gửi thuốc trợ tim cho TS Vũ) thì cũng phải trả lời cho chúng tôi theo quy định của pháp luật, kính nhờ Quý báo cho đăng Đơn yêu cầu bảo lĩnh - thăm nuôi của tôi để những ai quan tâm tới "Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" được biết.

Trân trọng cảm ơn Bauxite Việt Nam

Cù Thị Xuân Bích

clip_image002

clip_image004clip_image005

clip_image006clip_image007

clip_image008

clip_image010clip_image012clip_image014clip_image016