07/05/2012

Thư từ Canada

Thân chào anh Huệ Chi và Ban biên tập BVN,

Hôm nay vào BVN tôi đọc được "Lá thư của một kỹ sư xây dựng" gửi cho BVN nói về sự thật ở khu đất cưỡng chế Văn Giang, tôi cảm thấy cay đắng và kinh hoàng. Tiền hỗ trợ của Nhà Nước cho mỗi mét vuông chỉ bằng giá 1,5 kg ổi mà người nông dân thu hoạch được. Tôi cảm thấy nghẹn lòng cay đắng và chua chát cho đất nước.

Tôi khâm phục anh kỹ sư trẻ tuổi TVH đã có can đảm từ chức không làm cho công trình xây dựng EcoPark nữa và tôi cũng ái ngại cho số phận của một trí thức có lương tâm như anh. Tôi đã từng sống cơ cực ở Canada chỉ vì muốn giữ vững tính trung thực và lương tâm con người như anh ấy. Tôi nhờ anh Huệ Chi và Ban biên tập gửi lời thăm hỏi và chia sẻ đến với tác giả lá thư này.

Tôi hiểu đất nước Việt Nam chúng ta đang quằn quại thay đổi xác thịt để tiến lên nhưng ở các nước Âu Mỹ họ biết sử dụng thể chế dân chủ tự do để giải quyết moị vấn đề trong êm thắm không đến nỗi phải bóc lột người nông dân thậm tệ như vậy. Nói như ông Lê Hiếu Đằng rằng 37 năm giải phóng thống nhất đất nước giờ đây lãnh đạo Việt Nam đã đi thụt lùi, mạnh tay bóc lột dân nghèo thậm tệ còn hơn thực dân Pháp xưa kia.

Chỉ còn mỗi con đường đấu tranh dân chủ để sửa đổi hệ thống mà thôi.

Chào thân ái,

Lê Quốc Trinh, Canada